👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Hälsa

Skapad 2020-10-16 13:11 i Skärhamns förskola Tjörn
Förskola
I temat Hälsa går vi in på olika delar av vad just ”hälsa” innebär för oss. Vi vill skapa medvetenhet om hur dessa delar bidrar till välmående.

Innehåll

Hälsoprofil

På Skärhamns förskola har vi valt att aktivt och medvetet arbeta med hälsa som ett övergripande tema.

I vårt tema “hälsa” går vi in på olika delar av vad just “hälsoprofil” innebär.

Genom att ha ett tydligt fokus på vad vi gör och varför så arbetar vi aktivt med att bli medvetna om hur det hälsofrämjande arbetet bidrar till bättre välmående, vilket är målet vårt hälsotänk.

Utevistelse

Vi går ut minst en gång om dagen med barnen. Här får barnen möjlighet till mycket rörelse då det ofta är lättare att vara fysiskt aktiv utomhus.

Vi strävar också efter att ta oss utanför gården kontinuerligt. Vi tar promenader där vi rör på oss och får andra sinnesintryck än enbart de vi får på gården.

Rörelse

Fysisk aktivitet och rörelse ger positiva effekter på bland annat självkänsla, kreativitet, motorisk utveckling, inlärning och koncentration.

Genom pulshöjande aktiviteter såsom till exempel dans, lek, promenader, bollsport mm. vill vi ge barnen rörelseglädje.

Två gånger i veckan har Holmen och Kobben gemensamma aktiviteter på gården, miniröris och dans är två inslag som vi kommer att satsa mycket på under dessa tillfällen.

Vila

För att hitta lugnet i vardagen och få tid för återhämtning så har samtliga barn vila efter lunch. På Kobben har vi valt att dela upp vilan i två grupper eftersom några barn sover och några barn är vakna.

Vi har även sett över avdelningen för att se till att det finns en lugn plats där barnen kan gå undan när de vill ha det lugnt.

Kost

Kosten är en viktig del av hälsan, därför arbetar vi medvetet kring matsituationerna.

Vi går efter livsmedelsverkets rekommendationer ang sockerintag, och strävar efter att barnen ska bli medvetna om vikten att äta näringsriktigt och varierat. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18