Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Kattebäckskolan fritidshem HT2020

Skapad 2020-10-16 14:24 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 9
Pedagogisk planering för Kattebäckskolans fritidshem Ht 2020.

Innehåll

rmål:

·       Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.

·       Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

 

Planering av utvärdering:

Vi utvärderar tillsammans med eleverna och deras tankar kring hur de upplever fritidshemsverksamheten och deras delaktighet genom:

·       Fritidsråd

·       Samtal vid småbord efter mellanmålet i klassrum.

 

Undervisning:

De ttre valda områdena för undervisningen nedan är en återkoppling till lärandemålen som kommer att bygga på samarbete emellan barnen och stärka barnens kommunikation.

 

Lekhallen/utelek:
Undervisningen i lekhallen samt utelek återkopplar till lärandemålet för att kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang. Vilket kommer att ske både inne i lekhallen samt utelek utomhus på skolgården alternativt på olika lekplatser/grönområden. Lekarna ska ha sin grund i att alla barnen ska lära sig att kunna samarbeta och kommunicera med diverse barn som går i förskoleklass och årskurs 1. Vilket i sin tur stärker gruppdynamiken och barnen tar lärdom av varandra i ett främjande och utvecklande syfte språkligt.

Skapande verksamhet i form av pyssel:
Vi kommer att arbeta med olika typer av material och vända oss till årstiderna samt övriga högtider genom årets gång. Detta för att barnen ska kunna lära sig att uttrycka igenom olika estetiska uttrycksformer.

Högläsning:

Varje eftermiddag på fritids har vi högläsning, detta för att barnen ska lära sig och kommunicera i olika sammanhang. Högläsning skapar också en individuella språkutveckling hos varje enskilt barn.

Kopplingar till läroplanen

 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: