Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen Åk 4

Skapad 2020-10-16 14:38 i Hälsingbergsskolan Falun
Vi kommer att arbeta med skogen i NO/biologi både praktiskt och teoretiskt. Vi kommer att lära oss om allemansrätten och hur naturen ser ut i Sverige. Vi kommer att få artbestämma och lära oss namnen på de vanligaste träden, växter, djur och insekter som finns i vår svenska fauna.
Grundskola 4 Biologi
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Får man tälta var man vill? Detta och mycket till kommer du att lära dig om när vi arbetar med arbetsområdet "Skogen".

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Vi ska lära oss:

 • att det finns olika typer av skog i vårt land
 • hur nedbrytning går till i skogen 
 • exempel på näringskedjor i skogen
 • några vanliga växter och djur som finns i skogen
 • skillnaden på bytesdjur och rovdjur
 • exempel på vad vi använder skogen till
 • vad allemansrätt är för något

Du ska även veta att vi planterar skog och att skogen är en naturresurs och att vi har ansvar när vi använder skogen.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Gemensamma genomgångar
 • Arbeta enskilt, i par och alla
 • Läsa och arbeta med faktatexter
 • Diskutera och analysera texter, bilder och filmer
 • Se på naturfilmer
 • Vi kommer att avsluta arbetsområdet med en diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Skogen, åk 4

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen med marginal
Vet vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
 • Bi  E 6
Kan berätta hur löv och döda djur bryts ner.
 • Bi  E 6
Känner till namnet på några träd, bär och svampar.
 • Bi  E 6
Kan ge exempel på näringskedjor i skogen.
 • Bi  E 6
Vet vad människan använder skogen till.
 • Bi  E 6
Vet vad allemansrätten innebär för dig.
 • Bi  E 6
Vet vad ett bytesdjur och ett rovdjur är.
 • Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: