Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 8MU Industriella revolutionen v. 43-46

Skapad 2020-10-16 14:39 i Tråsättraskolan Österåker
Arbetsområde kring amerikanska, franska och industriella revolutionen där vi tar hänsyn till händelseförlopp, utveckling och konsekvenser.
Grundskola 7 – 9 Historia
Den så kallade Industriella revolutionen är en av de största förändringarna i människans historia och den ligger bakom mycket av hur våra samhällen och levnadsvillkor ser ut än idag i världen. Därför har den kommit att kallas en revolution.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet


Vi kommer att läsa om stora förändringar i historien och starta med den industriella revolutionen, som började i Storbritannien på 1700-talet. Därefter läser vi om både den Amerikanska och Franska revolutionen. 

Arbetssätt/arbetsformer

v. 43 och 45 kommer att få jobba med läroboken och en film som finns på NE samt göra anteckningar vid de lärarledda tillfällena. Se planering på google classroom. Du ska göra en egen presentation samt förbereda anteckningar inför examinationsuppgiften v. 46.

Dina anteckningar ska du ha med dig när du skriver en resonerande text om:

 • orsaker till industriella revolutionen
 • hur samhället förändrades genom revolutionen
 • konsekvenser av industriella revolutionen
 • Du ska använda dig av ämnesrelaterade begrepp i din text.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: