Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färgtema

Skapad 2020-10-16 18:36 i Borgmästarskolan Helsingborg
Tema färg och form med fokus på estetisk verksamhet och kommunikation.
Grundsärskola F – 6 Kommunikation Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet
Tema om färger

Innehåll

 

Detta ska du träna på

Under detta läsår ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om färger. Fokus kommer finnas på att du ska lära dig känna igen eller beskriva/teckna färgerna på veckans skoldagar (utifrån bildstödet "widget-go") samt de vanligaste färgerna som förekommer i din vardag och omgivning.

 

Du kommer få träna på att känna igen eller beskriva: 

- De vanligaste färgerna i din närmsta miljö och omgivning.

- Färgerna på veckans dagar med fokus på skolveckan.

- Färgerna som finns på människor t ex av kläder, hårfärg och ögonfärg.

- Färgerna som förekommer i dina olika arbetsuppgifter, bl a färgerna i "lika-på-lika-material" och pussel.

- Färgerna i olika bilduppgifter och på bildföremål samt använda färger för att skapa bilder och olika nyanser.

 

Arbetssätt:

Arbetssättet sker både enskilt och i grupp utifrån det sätt som passar elevens behov bäst. Som stöd används "widget-go bilder", konkreta symboler och föremål, tecken som stöd samt verbalt tal utifrån elevernas förutsättningar.

Under morgonsamlingen tränar vi på färger genom att bl a beskriva och tydliggöra färgerna på veckans skoldagar. En gång i veckan i anslutning till samlingen, har klassen ett gemensamt lektionspass med färgtema där vi bland annat övar på att:

- Måla, rita och skapa bilder och föremål med hjälp av olika färger och material, bla med vattenfärger, färgpennor, kritor och lera. 

- Sjunga färg sången "röd, röd, röd är mössan..," där vi sjunger om några av de vanliga färgerna, vilka tydliggörs med tecken som stöd, ord och bilder.

- Leta efter och placera föremål i olika färger från närmiljön i rätt färgfack.

Vid enskilda arbetspass/aktiviteter tränar eleverna på färger genom att beskriva/känna igen eller använda olika färger i t ex skapande verksamhet, pussel, lika-på-lika-material, böcker, lego, samt övrigt material som förekommer i skolmiljön.

 

Kunskapskrav:

Eleverna bedöms utifrån sina individuella förmågor och förutsättningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-3
 • Rytmik, rim och ramsor.
  ES  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremålets uttryck.
  ES  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  1-3
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-3
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-3
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd.
  ES  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman och symboler, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  1-3
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.
  VEU  1-3
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-3
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  1-3
 • Räknesätt i praktiska situationer.
  VEU  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: