Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen och världsdelar

Skapad 2020-10-17 10:29 i Parkskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska Bild
Vad är världen för något? Vad är världsdel för något och hur ser det ut i olika världsdelar? Vilka hav finns på jordklotet. Vi ska titta på detta för att få en bättre inblick i vad jordklotet består av. Vi kommer också under vecka 43 att arbeta med FN och barnkonventionen.

Innehåll

Tidsperiod:

Vecka 40-46

Övergripande mål och riktlinjer

 • Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

 •  Det ska vara en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska:

- kunna namnge världsdelarna samt världshaven.

- kunna berätta något om de olika världsdelarna.

- kunna ge exempel på hur barns rättigheter/ skyldigheter kan se ut både hemma och i skolan.

- kunna jämföra hur barn i andra länder har det med hur du har det.

- ge förslag på varför människor flyttar mellan länder och vad detta kan medföra.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du kommer visa dina kunskaper under arbetets gång och genom din dokumentation. Du kommer i slutet av arbetsområdet visa dina kunskaper om världsdelarnas läge på jordgloben.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

* Vi kommer titta på olika filmer och på Google Earth.

* Vi kommer samtala och diskutera.

* Vi kommer skriva faktatexter och dokumentera i våra so-böcker.

* Vi kommer göra en jordglob i paper mache.

* Vi kommer träna på världsdelarna och världshavens läge på iPaden.

• Vi kommer prata om barnkonventionen.

* Vi kommer diskutera varför man flyttar mellan länder och vad det kan innebära.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO
Världen + FN veckan

Fn veckan

Uppnår målen
Uppnår mer än målen
Du kan berätta om rättigheter som du har enligt barnkonventionen.
Du kan nämna minst två rättigheter på ett enkelt sätt.
Du kan kan berätta på mer utförligt sätt om fler än två rättigheter.

Världen

Uppnår målen
Uppnår mer än målen
Kan berätta om hur världen är indelad och hur stora de är.
Jag kan med stöd av en karta berätta hur världen ser ut och nämna några världsdelar. Jag kan berätta något om några av världsdelarna.
Jag kan peka ut på en karta vart alla världsdelarna ligger. Jag kan peka ut några hav och vet var de heter. Jag kan berätta något om de olika världsdelarna.
Dokumentation
Jag kan skriva enkla faktatexter med stöd och dokumentera på ett enkelt sätt.
Jag kan själv skriva faktatexter och dokumentera i min so-bok.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: