Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Who am I? Ht-20

Skapad 2020-10-17 10:35 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Genom att skapa en karaktär, agera och handla utifrån den möter eleverna flera miljöer som finns nära dem. Vi tränar de kommunikativa delarna skriva, lyssna och tala.
Grundskola 7 Engelska
Hur är det att vara någon annan än sig själv? I detta arbetsområde kommer du att få skapa en karaktär och sedan handla och agera utifrån den. Vänner eller familj är med och skapar en spännande tid för din karaktär.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – vad vi tränar på:

 

Du kommer att få träna på din förmåga att tala engelska samt din förmåga att förstå andra som talar engelska. Du kommer också att få träna på din förmåga att skriva på engelska.

I undervisningen kommer du att prata engelska både med kamrater och med lärare men också framför en större grupp, vi tränar på att få upp ett flyt i ditt tal, att hitta rätt ord när du vill använda dem, att kunna överbrygga språkliga problem när de dyker upp och vi tränar också på uttal. Du kommer att få träna på att skriva på engelska, använda rätt uttryck vid rätt tillfälle och att utöka ordförrådet för att underlätta kommunikationen. Vi kommer att ha genomgångar, grupparbete och individuellt arbete och göra olika typer av kamratbedömning. 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din muntliga förmåga kommer att bedömas, hur väl du kan uttrycka dig, vilket flyt du har i din kommunikation (behöver du stanna upp och fundera, leta efter ord, stakar du dig osv.), hur du hanterar svårigheter i språket som dyker upp och vilket uttal och ordförråd du använder. Detta visar du genom att alltid prata engelska på lektionerna, tänka på ditt uttal, använda dig av nya ord som vi går igenom. Detta tränar du på under lektionerna när du pratar engelska med dina kamrater och med lärare, du bedöms vid din presentation av karaktären och vid dina gruppsamtal.

 Din skriftliga förmåga kommer också att bedömas, hur väl du kan uttrycka dig i skrift, vilket ordförråd du använder (ex. om du har tagit till dig de nya orden), vilket flyt du får i texten (grammatiska/stavningsmisstag, långa korta meningar osv.) Detta visar du ex. genom att i dina texter använda de nya orden, slå upp nya ord om du är osäker, blanda långa och korta meningar. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
    En
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En

Matriser

En
Engelska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
Förstå och tolka innehållet i talad engelska
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det viktigaste och visar det genom att vara delaktig i diskussioner i klass och grupp.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att förstå det outtalade
Du förstår precis det som sägs och du kan urskilja undermeningar och förstå det outtalade.
Använda språkliga strategier för att förstå
Språkliga strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av strategi/strategier för lyssnande och läsning.
Du kan be talaren att upprepa/tala långsammare för att öka din egen förståelse. När du läser kan du använda någon strategi ex. en ordbok, läsa om, gissa ordets betydelse för att öka din förståelse.
Du har tillgång till fler strategier i både samtal och läsning.
Du har tillgång till fler strategier i både samtal och läsning.
Formulera sig och kommunicera i skrift
Språkets omfång och bredd, precision och grad av textbindning.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har skriftligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar. Du använder i viss mån bindeord och sambandsord för att binda samman din text och få en röd tråd.
Dina texter har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du delar in din text i stycken och använder bindeord och sambandsord i högre grad för att binda samman din text och få en röd tråd.
Din skriftliga engelska innehåller få fel. Du kan använda dig av flera olika sätt att bygga meningar för att ex förklara en idé eller ett problem. Du strukturerar din text och har ett klart sammanhang och en röd tråd. Du fångar upp och knyter ihop detaljer och helhet.
Anpassa språket för olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
Eleven formulerar sig även med olika grad av flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du deltar i samtal om vardagliga situationer med korta inlägg. Du följer till viss del textgenren men kan inte fullt ut variera ditt sätt att skriva. Din text/tal innehåller fel som förstör tydligheten.
Din text har ett sådant flyt att läsaren kan läsa den utan att behöva stanna upp för många gånger eller behöver hoppa tillbaka för att det blir oklart. I din muntliga engelska kan du göra dig förstådd och samspela med inlägg i samtal om vardagliga situationer. Du pausar ibland för att planera vad du skall säga och omformulerar dig. Du följer instruktionen för den aktuella textgenren/uppgiften samt anpassar i viss utsträckning ditt sätt att skriva/tala till syftet.
Läsaren av din text kan obehindrat läsa och hänga med. I din muntliga engelska kan du starta, hålla igång och avsluta ett enkelt samtal om ämnen som du känner till. Du följer instruktionerna för den aktuella textgenren/uppgiften samt anpassar i viss i utsträckning ditt sätt att skriva/tala till syftet.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.
Du kan vid uppmaning korrigera ditt språk både muntligt och skriftligt ex. fortsätta rätta en text enligt lärarens anvisning.
Du kan i större utsträckning se dina egna misstag och rätta dem, både muntligt och skriftligt.
Du kan i större utsträckning se dina egna misstag och rätta dem, både muntligt och skriftligt.
Formulera sig och kommunicera i tal och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
I muntlig interaktion kan eleven i olika grad uttrycka sig samt anpassa till syfte, mottagare och situation.
Du kan använda några olika hälsnings- och avskedsfraser, du kan delta i korta samtal både med människor du känner och inte känner. Ex. kan du ge och svara på uppmaningar, inbjudningar och ursäkter och liknande på en neutral stilnivå.
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, tala om vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, tala om vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt.
Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Språkliga strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av strategier som i olika grad löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan i ett samtal i viss mån ge stöd till en talare, genom turtagning ta upp nya idéer i samtalet och omformulera dig när du upptäcker att orden fattas. De strategier du väljer fungerar oftast och de hjälper delvis till att lösa de problem som gör att samtalet inte fungerar bra.
De strategier du väljer fungerar bra och bidrar till att samtalet eller diskussionen inte stannar upp.
De strategier du använder gör att samtalet eller diskussionen breddas och/eller blir bättre.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: