Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ireland

Skapad 2020-10-17 12:42 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 9 Engelska
Ready to discover one of Europe’s most beautiful countries? Ireland is often called "The Emerald Isle" because of its lush green vegetation. In this section you will learn some about Irish traditions, lifestyle and culture. There will also be a short insight into the history of Ireland.

Innehåll

Arbetsgång

We will

Read about Ireland and discover the vocabulary

Listen to the dialect and explore Irish expressions

Learn a little about Irish storytelling and music

Choose a unique area of specialization in your base group

Your topic of specialization will result in an oral presentation in your base group

 

 

Bedömning

Evaluation will take place during lessons, as well as all written and oral production. See below in Swedish.

Uppgifter

 • EN - Reading - The informer

 • EN - Ireland - Specialization

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningsmatris för Engelska åk 7-9

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Lyssna och förstå
Eleven förstår till viss del tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven förstår tydligt talad engelska i normalt tempo.
Eleven förstår helhet och några viktiga detaljer i talad engelska i normalt tempo.
Eleven förstår helhet och detaljer i talad engelska.
Redogöra
Eleven kan till viss del redogöra för innehållet.
Eleven kan i enkel form redogöra för innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och på enkelt sätt kommentera och diskutera innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehållet.
Använda strategier
Eleven kan med handledning använda sig av någon strategi.
Eleven kan välja och använda någon strategi för att förstå.
Eleven kan i viss utsträckning använda strategier för att förstå.
Eleven använder sig av flera olika strategier för att förstå.
Läsa och förstå
Eleven förstår till viss del enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår helhet och några viktiga detaljer i texter i olika genrer.
Eleven förstår helhet och detaljer i texter i olika genrer.
Redogöra
Eleven kan till viss del redogöra för innehållet.
Eleven kan i enkel form redogöra för innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för innehållet. Eleven kan på enkelt sätt kommentera och diskutera innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehållet. Eleven kan nyanserat diskutera och kommentera innehållet.
Använda strategier
Eleven kan med handledning använda sig av någon strategi.
Eleven kan välja och använda någon strategi för att förstå.
Eleven kan i viss utsträckning använda strategier för att förstå.
Eleven använder sig av olika strategier för att förstå.
Tala-framställning
Eleven kan till viss del uttrycka sig enkelt och begripligt i tal.
Eleven kan uttrycka sig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan uttrycka sig till viss del varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt. Eleven formulerar sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt. Eleven formulearr sig med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala- interaktion
Eleven kan till viss del uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan uttrycka sig enkelt och begripligt. Eleven uttrycker sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan uttrycka sig tydligt och med visst flyt. Eleven uttrycker sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan uttrycka sig tydligt och med flyt. Eleven uttrycker sig med anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat.
Använda strategier
Eleven kan med handledning använda sig av någon strategi.
Eleven använder sig i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar internationen.
Eleven använder sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven använder sig av tydliga strategier för att lösa problem.
Skriva
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt i sammanhängande skrift.
Eleven uttrycker sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i skrift.
Eleven uttrycker sig varierat, tydligt och sammanhängande i skrift. Eleven formulerar sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbetning av text
Eleven kan med handledning bearbeta och göra enkla förbättringar av sina texter.
Eleven kan till viss del göra enkla förbättringar av sina texter.
Eleven kan bearbeta och förbättra sina texter.
Eleven kan på egen hand bearbeta och göra förbättringar av sina texter.
Social och kulturell förståelse
Eleven kommenterar i mycket enkel form företeelser i engelsktalande länder. Eleven gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Eleven kommenterar översiktligt företeelser i engelsktalande länder. Eleven jämför med egna erfarenheter.
Eleven kommenterar utförligt företeelser i engelsktalande länder. Eleven jämför utförligt med egna erfarenheter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Eleven gör mycket välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: