Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri: vinklar, area, omkrets, volym, åk 6, ht 2020

Skapad 2020-10-17 13:26 i Tanumskolan F-6 Tanum
Grundskola 5 Matematik
Den tidigast i skrift kända geometrin uppkommer vid de stora flodkulturerna Eufrat , Tigris och Nilen i dagens Egypten och Irak. På stenåldern , behövdes inte så mycket matematik .Men , när de första civilisationerna tog form för runt 5000 år sedan , då blev livet allt mer komplicerat , och uppstod flera tillfällen när man behövde räkna ut saker . Det området inom matematiken som kallas för geometri handlar om geometriska figurers (former) egenskaper. Man studerar egenskaper som längder , areor , omkretsar, volymer , vinklar och mycket mer.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Mål 

När du har arbetat med detta område skall du kunna:

 • känna igen, namnge, konstruera samt jämföra egenskaper hos olika geometriska figurer.
 • känna igen, namnge, mäta och rita vinklar.
 • räkna ut omkrets och area.
 • förstå och använda begreppen bas och höjd.
 • förklara begreppen som hör till området te.x diameter , radie och medelpunkt.
 • använda de vanligaste enheterna för area : cm2, dm2, m2

   

 •  

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Gemensamma och individuella genomgångar kring det aktuella området.
 • Enskilt och gemensamt arbete i ma-boken: Kap  3 Geometri.
 • Vardagliga undersökningar både enskilt och i grupp.
 • Praktiska uppgifter med att konstruera geometriska figurer.

 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till.

Du får visa dina kunskaper genom hur du:

 • aktivt deltar vid gemensamma diskussioner och genomgångar,  tex ger förslag och beskrivningar.
 • använder fungerande metoder och begrepp för att lösa problem kopplade till målen – enskilt och i grupp - skriftligt och muntligt.
 • klarar målen för området.

Se bedömningen i matrisen nedan.

Matriser

Ma
Geometri: vinklar, area, omkrets, volym, åk 6

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Känna igen, namnge, konstruera samt jämföra egenskaper hos olika geometriska figurer.
 • Ma  A 6
Känna igen, namnge, mäta och rita vinklar.
 • Ma  A 6
Tolka och använda skala för förminskning och förstoring.
 • Ma  A 6
Räkna ut omkrets och area.
 • Ma  A 6
Räkna ut volymen av rätblock.
 • Ma  A 6
Förklara begreppen som hör till området.
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Samtala
Samtala om hur du utför dina beräkningar.
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Ansvar
Ta ansvar för mitt skolarbete.
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: