Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet läsåret 20-21

Skapad 2020-10-17 15:21 i Skogsbacken Österåker
Förskola
Enligt förskolans läroplan Lpfö-18 "Ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta".

Innehåll

Vad: Även detta läsår ska vi arbeta med Läslyftet, denna gång heter modulen Matematik och språkutveckling. Det innebär att vi tillsammans ska utforska och upptäcka matematiska begrepp.

Hur: Undervisningen kommer att bedrivas med hjälp av bilder, symboler samt muntlig och kroppslig kommunikation. Pedagogerna på Röda Huset har valt bedriva undervisning utifrån den klassiska berättelsen Petter och hans fyra getter samt fånga upp och dokumentera matematiska och språkliga situationer i vardagen. Vi har också som mål att förstärka kommunikationen i gruppen genom att utöka användandet av TAKK (Alternativ och kompletterande kommunikation). Båda hemvisterna kommer även fortsättningsvis att använda bokpåsar samt dagligen sjunga och ramsa.

Varför: För att barnen ska uppnå en ökad förståelse för innebörden i matematiska begrepp samt utveckla ett intresse för berättelser och skriftspråk. 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: