Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillbaka till medeltiden!

Skapad 2020-10-17 15:44 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi lär oss kring tidsepoken medeltiden.

Innehåll

Begrepp:

begrepp som publiceras via Classroom, klass 4. 

Dessa förmågor kommer att tränas och läras in på följande vis:

- genom att vi går igenom tidslinjen fram till medeltiden. 

- genom att vi lär oss kring Hansan samt att se likheter/skillnader kring hur länder samarbetar idag.

- genom att vi lär oss kring människans levnadsvillkor (vuxna/barn) samt ser till vad som är likheter/skillnader med idag.

- genom att vi lära oss kring vilka historiska källor som fanns från medeltiden.

- genom att vi lär oss kring de olika samhällsgrupperna under medeltiden och dess påverkan. 

- genom att vi jämför regenterna för/nu samt likheter/skillnader kring dess styrande och rikets lagar.

- genom att vi jämför kyrkans betydelse och dess påverkan. 

 

Material/digitala forum:

Bok - Utkik

Filmer från Sli.se

Studiebesök via livesändning på Glimmingehus.

Classroom - material, länkar

Böcker/material - sli.se

Elevspel

Salve

Dina förmågor kommer att bedömas på följande sätt:

* genom skolverkets bedömningsstöd för medeltiden.

* genom uppgifter via Classroom.

* genom aktiva muntliga diskussioner kring ämnet. 

Uppgifter

 • Utvärdering av medeltiden!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: