👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genau 1: Kapitel 7 "Wir gewinnen", v 22-23

Skapad 2020-10-17 23:28 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Du kommer att lära dig färgerna på tyska och även fortsätta lära dig ord och fraser för att komma överens att träffas och göra saker. Bestämd artikel ska vi också ta oss an, der, die och das.

Innehåll


Mål och planering tyska årskurs 6 Genau 1: Kapitel 7  Wir gewinnen

När du har avslutat detta kapitel ska du kunna:

färger

skriva och spela en egen dialog

fler verbändelse

bestämd artikel i tyska

För att kunna göra det behöver du lära dig ord och fraser som:

färger

berättar att du kan träffas/göra något

ihr och verbändelsen –t  som spielt, wohnt

der, das och die

Planering

Vecka

22/23 

7A Spielt ihr morgen?

Läxa: ord/fraser från texten Spielt ihr morgen?

23 Färger

7B Fussball und Farben 

Bedömning

Följande förmågor kommer att bedömas efter avslutat arbete med arbetsområdet:

 • hur eleven förstår och tolkar innehållet i talat språk och olika slags texter
 • hur eleven formulerar sig och kommunicerar i tal och skrift
 • hur eleven använder språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • hur eleven anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • hur eleven reflekterar över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar i världen där tyska används.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Sånger och ramsor.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och andra medier.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
  M2  4-6