Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinden 20/21 Delaktighet och inflytande

Skapad 2020-10-19 09:24 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Vad innebär att göra sin röst hörd? Vad är demokrati? Vad är samarbete? Vad innebär att ta ansvar för miljön på förskolan? Detta kommer vi att arbeta med under läsåret utifrån barnens mognad och förmågor.

Innehåll

Pedagogisk planering Tegelbrukets och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 12/10-20 

 

 

Var är vi? (Nuläge/syfte)

Nuläge: Barnen gör sin röst hörd i många olika situationer och gör många val varje dag. Det kan vara att välja vilken frukt man vill ha, vilken dricka man vill ha till måltiderna, var och vad man ska leka, innehåll i en styrd lek, vem man vill leka med. 

Syfte: Att barnen ska få förståelse för vad det innebär att göra sin röst hörd genom olika val, situationer, aktiviteter. Att barnen får förståelse för vad demokrati är. 

Generativ fråga: Visar barnen intresse och förståelse för att göra sin röst hörd utifrån sin förmåga och enligt demokratiska principer?

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

Mål: se nedan från Läroplanen

Förmågor/kärnämnen:

Abstraktion - att symbolisera och bilda begrepp, förståelse som bygger symboler

Generativt lärande - att lära sig lära, skaffa information och att lösa problem

Självbild - att veta vem man är och vad man kan

 

Begrepp:

Demokrati - vad betyder demokrati?

Samarbete - vad betyder samarbete?

Uttrycka tankar och åsikter - vad betyder det?

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Aktiviteter: 

Barnmöte på hemvisten där alla barn gör sin röst hörd utifrån mognad och förmåga. 

Aktiviteter där barnen gör demokratiska val. Göra val med hjälp av kaplastavar eller namnpinnar. 

Aktiviteter där barnen har inflytande över innehållet. 

Läsa böcker med koppling till barnkonventionen som innehåller demokrati och inflytande.

Mer detaljerad planering sker i de pedagogiska planeringar vi kopplar ihop med denna planering.

Dokumentation:

I gruppens lärloggar och i barnens enskilda lärloggar där vi skriver ner barnens tankar, förändrade kunnande och hypoteser.

Reflektionsväggen där vi sätter upp bilder och annat material vi använder så att barnen kan återkoppla och reflektera både enskilt och/eller tillsammans med kompisar eller vuxna.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: