Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materians byggstenar & luftens molekyler

Skapad 2020-10-19 09:36 i Resursskola Kristianstad
Grundkurs i kemi, åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vad består all materia av och hur är det uppbyggt av atomer och molekyler? Vad är det för skillnad på ett grundämne och kemisk förening? Hur är periodiska systemet uppbyggt? Vi kommer också att gå igenom kemiska reaktioner och hur man skriver enklare reaktionsformler. Arbetsområdet avslutas med luftens molekyler, luftföroreningar och växthuseffekten.

Innehåll

När det här arbetsområdet är klart ska du kunna

 • Kunna grundläggande kemiska begrepp som atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, blandning, rent ämne
 • Förstå och kunna förklara hur ämnen kan vara i olika faser: fast, flytande och gas, fysikaliska förändringar
 • Förstå vad som händer under en kemisk reaktion, kemiska förändringar
 • Kunna kemiska beteckningar för de viktigaste atomslagen samt principen för att skriva kemiska formler
 • Förstå vad det innebär att materian kan förändras men försvinner inte
 • Vad luften består av.
 • Vad ozon är och hur det bildas.
 • Vad växthuseffekten innebär för vår planet. Orsaker och konsekvenser.

Viktiga begrepp: egenskaper, atomer, atomslag, molekyler, grundämne, metall, icke-metall, kemiskt tecken, periodiska systemet, kemisk förening, kemisk reaktion, molekylformel, fast form, flytande form, gasform.

Se mål och bedömning under Uppgifter och lektionsplanering (Google presentation) i länken nedan:

Lektionsplanering - Materia åk 7-9

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Det blir genomgångar, enskilt arbete, filmvisning och diskussioner i grupp kring ämnet. Vi bygger modeller, läser texter och svarar på frågor enskilt och tillsammans. Prov i någon form (skriftligt eller muntligt). Vi kommer också att laborera, iaktta, beskriva och dra slutsatser samt börja dokumentera vårt arbete.

Elevernas arbete bedöms genom:

 • Observationer på lektioner och vid laborationer
 • Klassdiskussioner
 • Prov

 

Länk till min Youtube-kanal med filmer om Materia & atomer (klicka på texten)

 

 

Uppgifter

 • Materia & luften

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kunskapskrav kemi åk 7-9

Kunskaper och resonemang

Insats krävs
E
C
A
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.

Genomföra och dokumentera laborationer

Insats krävs
E
C
A
Genomförande av undersökning
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Slutsatser av resultat
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: