👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg - Djur och natur

Skapad 2020-10-19 09:59 i Robertsholms förskola Hofors
Förskola
DJUR OCH NATUR- ett hållbarhetsperspektiv med Grön Flagg som verktyg mot de globala målen.

Innehåll

 

 


Vad
Vi ska arbeta med djur och natur i vår närmiljö.
 

Hur
Detta kommer vi att göra tillsammans med barnen på olika vis. Genom att bland annat vara ute i vår närmiljö, spana efter djur och djurspillning samt anamma ett undersökande förhållningssätt och ta reda på fakta utifrån barnens funderingar och intressen.Vi har en naturruta i lillskogen där vi får syn på naturens skiftningar.
Vi kommer att använda böcker och digitala verktyg för att söka information. Men också för att dokumentera det vi erfar och reflektera över det tillsammans, barn och vuxna.

Varför
Vår förhoppning är att barnen får med sig många erfarenheter och lärdomar som på sikt bidrar till ett hållbart samhälle där vi värnar om varandra, djur och natur.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18