Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2020-10-19 10:40 i Hövägens förskola Ale
Förskola
Kommunikation spelar en avgörande roll för allt lärande. Alla kommunicerar på olika sätt utifrån sina egna förutsättningar. syftet med undervisningen är att skapa förutsättningar för honom att utveckla sina kommunikativa förmågor, och att skapa en tillit sin egna förmåga att aktivt kunna påverka sin situation och delaktighet i vardagen.

Innehåll

Kartläggning

För att utveckla hans förmåga att kommunicera så behöver vi erbjuda och hitta kommunikationsverktyg som är användbara och möjliggör kommunikation. Verktygen ska hjälpa honom att kunna göra egna val och även vara till hjälp för att förstå vad som ska hända.

 

Mål

Att utveckla sin förmåga att kommunicera och samspela genom att använda sig av AKK.

 

Nedbrytning av målet

- Kunna kommunicera med hjälp av konkreta föremål 

- Kunna påverka och göra egna val


- Förstå att de egna försöken och viljan till kommunikation leder till ett utbyte, en respons från mottagaren

 

Lärande i riktning mot målen pågår när:

- Tar själv initiativ till kommunikation genom att använda föremålen

- Använder föremålen på uppmaning för att göra ett val av aktivitet

- Visar att han förstår och kan koppla föremål till aktivitet, genom att Kommunicera med hjälp av föremålen kan jag få mottagaren att förstå vad jag vill.

 

 

Genomförande/ metoder

- Skapa de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande genom att ha en tydlig struktur och rutiner.

- Använda Takk och konkreta föremål som stöd i kommunikationen i så många tillfällen som möjligt under dagen.

- Vara uppmärksam och lyhörd på alla kommunikationskanaler som används för att bekräfta, uppmuntra och ge respons

- Vara tydlig och konsekvent i användandet

- Att hela tiden utgå från hans förutsättningar för att  utmana och stimulera till nya erfarenheter.

Uppföljning

Utvärdering

Analys

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: