👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA 7D - Läsning Den blomstertid nu kommer

Skapad 2020-10-19 12:18 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi läser ungdomsboken Den blomstertid nu kommer

Innehåll

 

Lärandemål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att…

läsa
förstå, tolka och analysera olika typer av texter
urskilja olika texters budskap, tema och motiv.
uttrycka dina åsikter genom att  diskutera den berörda texten.

 

Undervisningen. Du kommer…

öva på att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar kring texter
Jämföra olika texter, resonera kring och sammanfatta texter

 

Bedömning

Underlag för bedömning är:

kvaliteten på skrivövningar kopplade till läsningen  
deltagandet i  diskussioner i klassrummet - dvs ditt eget diskuterande,  ditt lyssnande och bemötandet av andras åsikter 

 

Läraren bedömer

Hur du

 

E

     Grundläggande läsförståelse

 

C

 

God läsförståelse

 

  A

 

Mycket god läsförståelse

Läsflyt

 

 

E

Du läser texter med flyt  och använder lässtrategier på  ett i huvudsak fungerande sätt utifrån olika texters särdrag.

C

Du läser texter med gott  flyt och använder lässtrategier på  ett ändamålsenligt  sätt vilket visar djupare läsförståelse.

 

A

Du läser texter med mycket gott  flyt och använder lässtrategier på  ett ändamålsenligt och effektivt   sätt.

Diskussion

 

Du deltar i enkla samtal/ skriver enkel text som  hjälper till att till viss del föra diskussionen framåt.

Du utvecklar samtalet/skriver text  och för utvecklade argument som för diskussionen vidare.

 

Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Resonemang

 

 

Du för enkla och  till viss del underbyggda resonemang om tydliga budskap i olika verk. Du kan till viss del jämföra textens innehåll med dina egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor.

 

Du för relativt utvecklade och relativt väl  underbyggda resonemang om tydliga budskap och budskap som kan läsas mellan raderna. Du kan relativt väl jämföra textens innehåll med dina egna erfarenheter, livsfrågor

 

Du för väl utvecklade och väl  underbyggda resonemang om tydliga budskap och budskap som kan läsas mellan raderna. Du kan jämföra textens innehåll väl med dina egna erfarenheter, livsfrågor

Samman-fattningar

 

Du gör enkla och övergripande sammanfattningar  av olika texters innehåll med viss koppling till tid och orsakssamband. 

 

Du gör utvecklade sammanfattningar  av olika texters innehåll med relativt god koppling till tid och orsakssamband.

 

Du gör välutvecklade sammanfattningar  av olika texters innehåll med god koppling till tid och orsakssamband..

Matriser

Läsa och analysera skönlitteratur

På väg att uppnå målen
Grundläggande kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Läsa
Du läser boken och visar viss läsförståelse men du har svårt att göra sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar en god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer
Skriva
Har inte riktigt nått målen
Du skriver med viss språklig variation vad gäller meningsbyggnad och ordval. Använder de svenska skrivreglerna någorlunda korrekt
Du skriver med relativt god språklig variation genom att försöka variera meningsbyggnaden Använder de svenska skrivreglerna korrekt
Du skriver med god språklig variation genom att variera meningsbyggnaden Korrekt användning av de svenska skrivreglerna
Reflektion/analys
Du skriver korta svar som inte visar på reflektion
Du skriver ganska korta svar men du försöker skriva med lite egna tankar och reflektioner
Du skriver ganska utvecklade svar som innehåller enklare reflektioner och egna tankar
Du skriver utförliga svar som innehåller mycket väl utvecklade reflektioner och egna åsikter