Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi i vardagen v.43-51

Skapad 2020-10-19 13:00 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Kemi
I det här arbetsområdet ska ni få lära er om atomer, molekyler och hur kemikalier används av människan samt hur kemikalier påverkar vår hälsa och miljö.

Innehåll

Tidsperiod: v.42-51 

Ni kommer att få lära er:

  • Hur man delar in ämnen efter olika egenskaper och vad ämnen består av.
  • Hur råvaror förädlas och återgår till naturen samt vilka konsekvenser det får för samhället.
  • Vilka kemikalier som finns i hemmet och hur de används, bör hanteras och vad de har för märkning.
  • Hur kemikalier påverkar människans hälsa och miljön.
  • Hur man arbetar inom kemin och hur man skriver labbrapporter.
  • Hur man använder källor i NO-ämnena

 

Bedömning

 • Prov: grundämnen, kemiska föreningar, kolets kretslopp och märkningar av kemikalier i hemmet samt deras påverkan på människors hälsa.
 • Ert eget nyhetsprogram om hållbar utveckling: hur kemikalier, bränslen och metaller påverkar miljön. Trovärdiga och icke-trovärdiga källor i NO-ämnena.
 • Labbrapport

Arbetssätt 

 • Läsa i NO-boken kap.4.
 • Begrepp
 • Gruppdiskussioner
 • Film
 • Laboration och dokumentation av laboration

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi i vardagen

Påväg mot E
E
C
A
Resonera
Gruppsamtal
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om miljö, hälsa och samhälle så att du till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om miljö, hälsa och samhälle så att du för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om miljö, hälsa och samhälle så att du för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Använda information
Gruppsamtal
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Hållbar utveckling
Gruppsamtal
Du kan resonera på ett enkelt sätt hur bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och koppla ihop detta med några kemiska samband.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt hur bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och koppla ihop detta med några kemiska samband.
Du kan resonera på ett välutvecklat sätt hur bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och koppla ihop detta med några kemiska samband.
Använda utrustning
Labborationer i NO-salen
Du kan använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Du kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersöka
Labbrapport
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en planering. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en planering. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en planering. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Dra slutsatser
Labbrapport
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du för ett enkelt resonemang kring vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du för ett utvecklat resonemang om vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du för välutvecklade resonemang om vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Redovisa
Labbrapport
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Materia
Prov
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Historiska upptäckter
Klassrumsdiskussion
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för oss idag (för våra levnadsvillkor)
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för oss idag (för våra levnadsvillkor)
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för oss idag (för våra levnadsvillkor)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: