Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA åk. 9: argumenterande text

Skapad 2020-10-19 14:30 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi argumenterar dagligen för att vi önskar få vår vilja igenom. Men hur ska du argumentera på bästa sätt för att övertyga andra och få som du vill? Det kommer du att lära dig nu.

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

Under momentet kommer vi att...

... träna förmågan att argumentera i tal och skrift. 

... skapa genremedvetenhet genom att läsa textexempel och prata om textens uppbyggnad. 

... träna på att källhänvisa på rätt sätt. 

... vara källkritiska mot det vi möter på internet. 

MÅL/TARGET

 • Att argumentera i tal och skrift. 
 • Att få kunskap om den argumenterande texttypen. 
 • Att skriva en argumenterande text. 
 • Att läsa och förstå argumenterande texter. 

FRAMGÅNGSFAKTORER/SUCCESS STRATEGIES

 • Våga testa dig fram genom att prata svenska. Om du känner dig osäker kan du (till en början) blanda svenska och engelska. 
 • Försök att prata svenska utanför svensklektionerna. Du måste använda språket för att känna dig trygg i din språkloga förmåga. 
 • Kom i tid och ha fokus på rätt saker!

BEDÖMNING/ASSESSMENT

 • Uppgifter under lektion. 
 • Din argumenterande text.  

MATERIAL/RESOURCES

 • "Spegla språket 9"
 • "Svenska direkt 8"
 • Textexempel från "Pejlo 9"

VECKOPLANERING 

Vecka

Att göra

v. 2

Lektion 2:

□ Repetition: 

□ Genremedvetenhet: argumenterande text – textens delar.

□ Textexempel: ”Tv-spel har ett oförtjänt rykte”.

Lektion 3:

□ Textexempel forts – frågor och textens delar (se ppt).  

□ Att referera och att källhänvisa: skriv ett referat - referatmarkörer. 

Lektion :

□ Läs feedback och kommentarer. 

□ Ordföljd. 

v. 3

Lektion 1:

□ Läs feedback och kommentarer. 

 

□ Ordföljd. 

Lektion 2:

□ Tillägg av källor i texten. 

□ Bearbetning av text. 

Lektion 3:

□ Bearbetning av text. 

v. 4

Lektion 1:

□ Repetition: lässtrategier.

□ Gemensam läsförståelse. 

Lektion 2: 

□ Läsförståelse. 

Lektion 3: 

□ Läsförståelse. 

 

   

 

Uppgifter

 • Att skriva referat

 • Att skriva referat

 • Läsförståelse

 • Skrivmall argumenterande text

 • ”Tv-spel har ett oförtjänt rykte”

 • ”Lösviktsgodis – ett hot mot vår hälsa”

 • ”Ungas hälsa går att påverka”

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Ordbildning, till exempel avledningar med suffix och prefix. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
  SvA  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  C 9
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  C 9
 • Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse
  SvA  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  A 9
 • Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  A 9

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text åk. 9

Ännu inte visat
Grundläggande
Innehåll
Tes
Du har formulerat en tes.
Tesen framgår.
Tesen är tydlig.
Tesen är mycket tydlig.
Innehåll
Argument
Du har något argument som stödjer tesen.
Tesen stöds av flera argument.
Du har flera argument som underbyggs av exempel utifrån egna erfarenheter, till viss del utifrån andra källor samt dina kunskaper om omvärlden.
Du har många tydliga och välformulerade argument som underbyggs av egna erfarenheter, andra källor och dina kunskaper om omvärlden.
Innehåll
Motargument
Du har formulerat ett motargument.
Texten innehåller något motargument med ett försök till bemötande.
Flera motargument presenteras och bemöts, vilket stärker din argumentation.
Flera motargument presenteras och bemöts utifrån fakta på ett välformulerat sätt, vilket skapar trovärdighet i din argumentation.
Struktur
Din tex följer texttypens uppbyggnad.
Det finns en inledning med tes, en mittdel med argument och ett avslut.
Det finns en inledning, mittdel med argument och avslut. Texten avslutas med en uppmaning till läsaren, en avslutas eller genom att något argument upprepas.
Det finns en inledning, mittdel med argument och avslut. Texten har en tydlig avslutning t.ex. genom att tesen eller några argument upprepas, en tydlig slutsats presenteras eller en uppmaning riktas till läsaren.
Ny aspekt
Styckeindelning
Du delar in din text i stycken.
Du delar in din text i stycken enligt principer för styckeindelning.
Du har en medveten styckeindelning av din text som ökar läsbarheten och gör det enklare att följa.
Du har en effektiv och ändamålsenlig styckeindelning där du konsekvent följer en princip (indrag eller blankrad).
Skrivregler
Stavning
Du försöker följa principer för stavning.
Du följer till viss del skrivreglerna för stavning.
Du följer relativt väl skrivreglerna för stavning.
Du följer väl skrivreglerna för stavning.
Skrivregler
Skiljetecken
Du försöker följa principer för skiljetecken.
Du följer till viss del skrivreglerna för skiljetecken.
Du följer relativt väl skrivreglerna för skiljetecken.
Du följer väl skrivreglerna för skiljetecken.
Skrivregler
Stor och liten bokstav
Du inleder varje ny mening med stor bokstav.
---
---
---
Språk
Typiska argumenterande fraser
Det går att följa din argumentation.
Du använder typiska fraser för att argumentera för din åsikt t.ex. För det första... För det andra...
Du använder flera typiska fraser för att argumentera för din åsikt t.ex. För det första... För det andra... Enligt min åsikt... Jag anser...
Du använder varierade fraser för att argumentera för din åsikt t.ex. för det första... För det andra... Jag anser... Enligt min åsikt... Som jag ser det...
Språk
Sambandsord
Du försöker binda ihop texten med hjälp av sambandsord.
Du använder något sambandsord för att binda ihop texten t.ex. För det första... För det andra... Dessutom... Å ena sidan... Å andra sidan...
Du använder flera sambandsord för att binda ihop texten t.ex. För det första... För det andra... Dessutom... Å ena sidan... Å andra sidan...
Du använder varierade sambandsord för att binda ihop texten t.ex. För det första... För det andra... Dessutom... Å ena sidan... Å andra sidan...
Språk
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är fungerande och budskapet går fram.
Meningsbyggnaden är tydlig.
Meningsbyggnaden är något varierande och fungerar väl. Du varierar till exempel mellan rak och omvänd ordföljd.
Meningsbyggnaden är varierad i stor utsträckning och fungerar väl. Du varierar till exempel mellan rak och omvänd ordföljd.
Språk och stil
Mottagaranpassning
Du gör ett försök att anpassa texten efter innehåll och mottagare.
Du anpassar innehåll och språk (ordval) efter mottagare och texttyp.
Du visar god förståelse för texttypen genom att variera ordval och anpassa ditt språk samt innehåll efter mottagare och texttyp.
Du visar mycket god förståelse för texttypen genom att variera ordval (ämnesspecifika begrepp) och att anpassa ditt språk samt innehåll efter mottagare och texttyp.
Helhetsbedömning
Din text fungerar till viss del som en argumenterande text.
Din text fungerar relativt väl som en argumenterande text.
Din text fungerar väl som en argumenterande text.
Din text fungerar mycket väl som en argumenterande text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: