Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smultronet projektbeskrivning Södermalm 2020-2021,Uppföljningsperiod 1

Skapad 2020-10-19 15:17 i 123571 Förskolan Centralvakten Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen kring "Barns möten med naturen".

Innehåll

Hållbar framtid - barns möten med naturen                                                                          

 

 

 

Projektbeskrivning: 

Vi har under hösten 2020 samlats kring barnens projektbilder. Inne på avdelningen har vi i naturhörnan skapat en plats för barnens projektbilder. Vi har tillsammans undersökt projektuppdragen under samlingar och kring dokumentationsväggen. Vi har tittat, kollat och visat bilderna för varandra, pekar och benämner våra och kompisarnas namn. Barnens fokus är på vem som är på bilden och vad vi ser, barnen pekar eller berättar vad de gör på bilderna. ”Plocka lingon”, ”plockar blåbär”, ”Hallon”, ”På stranden”. Vi visar gärna bilderna för kompisarna och samtalar om vem vi ser på bilden. Vi började samtala om skogen, och bestämde oss för att skapa en skog tillsammans. Vi började samtala om vem som bor i skogen och barnen visade intresse för olika djur som bor i skogen. Exempelvis haren, ekorren. Vi började sedan introducera Lille Lustig för barnen, som även bor i skogen inne på avdelningen.

Vi ser att barnen bearbetar det som vi har erbjudit barnen, i den fria leken ser vi barnen leka med djuren och samtala om dessa. Under våra promenader till skogen berättar barnen om ugglan som bor i trädet och haren som bor i skogen. Vi märker att barnen tycker om när vi pedagoger samtalar om djuren och undersöker vad som finns i skogen. Vi har under höstterminen haft en kompisvecka på förskolan, där vi har uppmärksammat begreppet kompis och vad en kompis är. Vi samtalar om att vi är kompisar, att vi har en kompis som heter Lille Lustig och att djuren är våra kompisar. 

VAD: 

Vi pedagoger samtalar med barnen och undersöker det vi hittar i skogen tillsammans, vi är nyfikna på vilka djur vi kan se och vilka djur som kan bo i den skogen. Vi är också nyfikna på växter, träden, blad, bär, pinnar, kastanjer och saker vi upptäcker i skogen. Vi har uppmärksammat att barnen visar ett intresse för skogen och djuren. Barnen visar även intresse för Lille lustig. Vi vill att barnens nyfikenhet och lust till det utforskandet ska fortsätta genom deras lek och planerad undervisning. Barnen visar ett stort intresse för ekorren och ugglan. Vi vill också undersöka mystiska spår och se vad det kan vara för spår. 

VARFÖR:

Vi vill med det valda temat skogen/Lille lustig fånga barnen kring något gemensamt. Vi vill att barnen ska dela erfarenheter och lära tillsammans, vi vill att barnen ska uppleva sammanhållning genom skogen. Att vi lär och upptäcker något tillsammans, att det vi samtalar om är något som barnen känner en erfarenhet kring som vi tidigare har varit med om och kan referera till och utveckla vidare utefter barnens fortsatta visande intresse. 

Vi vill att barnen ska få kunskap och förståelse för djur och natur, men även hur vi är mot varandra.  Att vi är kompisar vi som är här och vi är rädda om varandra. Vi vill att barnen ska få en hoppfull och positiv framtidstro och vi vill att barnen ska få med sig erfarenheter och tankar om hur vi är mot varandra och djuren/naturen. Vi vill att barnen genom temat djur och natur lär sig nya begrepp och genom det få en förståelse för sin omvärld. 

HUR:

Arbetet med barnen möte med naturen pågår under hela veckan, under både planerade och oplanerade situationer. I början var det vi pedagoger som planerade in situationer, ni kan vi se att barnen bearbetar det de har varit med om i den fira leken.  Tisdagar, onsdagar och torsdagar är främst de dagar vi planerar undervisning om temat. Under onsdagar går vi på promenad till skogen. Vi delar in barnen i mindre grupper och erbjuder olika aktiviteter för barnen. Den pedagogiska miljön ger barnen möjlighet till utforskande kring skogen även inne på avdelningen. Vi har under våra promenader i skogen plockat med oss bland annat pinnar, kottar och löv som barnen undersöker vidare inne på avdelningen. Vi använder även det vi hittat i skogen för skapande. Under samlingar reflekterar, berättar och delar vi erfarenheter med varandra i storgrupp. Exempelvis vad vi hittade i skogen, vad vi såg och vad vi gjort.  

Vi har en reflektionsvägg inne på avdelningen där barnen gärna samlas och samtalar om bilderna. Vi upplever att barnen gärna samlas kring bilderna och pekar, berättar vad de ser och vem det är på bilderna. Barnens dokumentation består av bilder eller deras skapande. Arbetslaget reflekterar tillsammans på vår planeringstid. Vårdnadshavare tar del av vår dokumentation via lärloggar och nyhetsbrev.

VEM?

Vi erbjuder alla barn att delta i projektet barnens möte med naturen. Vi alla pedagoger i arbetslaget ansvarar för att driva projektet framåt, förskolläraren har huvudansvaret. Vi i arbetslaget dokumenterar barnens utforskande, genom bilder och anteckningar. Vi pedagoger ansvarar för att ställa i ordning miljön för nästa dags välkommande.   

Projektfrågor:

Hur kan vi genom Lille Lustig och skogens vänner tillsammans utforska vårt möte med naturen?

Hur vi är mot varandra och djuren? 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: