👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Duvan Lärande under hela dagen - måltider

Skapad 2020-10-19 15:18 i Förskolan Freden Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Vasa-Kyrk Förskoleområde
Förskola
Måltiderna ger oss tillfälle att samtala med barnen och därmed sträva mot läroplansmålen kring främst begreppsbildning, språkutveckling, inflytande, matematik, självständighet och finmotorik.

Innehåll

Bakgrund

"Förskolan ska erbjuda barnen en god en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet."  "Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra." (Lpfö 98/10)

 

 Barn lär sig hela tiden och bäst lär de sig i naturliga sammanhang. Detta innebär att det finns tillfälle till lärande i alla de aktiviteter som sker under dagen på förskolan. Därför är det viktigt att vi har tydligt uttryckta pedagogiska mål när vi äter, leker, klär oss likaväl som när vi har samlingar, rörelselek eller arbetar med naturvetenskapliga experiment. Att förstå nya språkliga, matematiska eller naturvetenskapliga begrepp eller tillägna sig nya motoriska färdigheter kan ske när som helst under dagen. För att tydliggöra detta för oss pedagoger och er vårdnadshavare och göra det pedagogiska arbetet under hela dagen utvärderingsbart har vi valt att göra pedagogiska planeringar för våra olika rutinsituationer.

Metod

* Vi samtalar med barnen och ger barnen möjlighet att samtala med varandra. Vi hjälper till att fördela ordet vilket ger barnen träning i att både tala och lyssna. Vi benämner de föremål vi använder och den mat vi äter samt uppmärksammar olika språk; hur säger man t.ex. vatten på engelska, kurdiska, arabiska etc. Vi leker med språket: vi rimmar och lyssnar efter ljud; hur låter ordet "mjölk" i början? Vet ni något annat ord som börjar likadant?

* Vi uppmuntrar barnen att uttrycka vad de vill ha. Vid behov förstärker vi med tecken för att ge alla möjlighet att uttrycka sig.

* Vi benämner saker korrekt och detaljerat: Vill du ha mjukt bröd eller en knäckebrödsskiva? Vad vill du ha för pålägg? Vill du ha ost eller kalkon?

* Vi uppmärksammar matematiska begrepp kring mängd och antal: fler-färre, mer- mindre, hel-halv, hur många samt löser enkla problem t.ex. "Du ville ha 3 köttbullar. Du har fått 2, hur många fler behöver du då?"

* Utifrån ålder och förmåga uppmuntrar vi barnen att själva bre smörgås, lägga mat på tallriken, skala potatis, dela maten, äta med gaffel och kniv, hälla upp mjölk/vatten etc.

* Vi uppmuntrar barnen att smaka på allt och talar med barnen om vad som är nyttigt och inte.

Dokumentation

Vi reflekterar kontinuerligt kring hur rutinsituationerna fungerar.

Vi diskuterar och dokumenterar i arbetslaget på vår reflektionstid samt vid planerings/utvärderingsdagar.

Utvärdering/Uppföljning

Vi utvärderar kontinuerligt på vår reflektionstid och utvärderingsdagar

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18