👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema- Bokstäver

Skapad 2020-10-19 16:17 i Storgårdens förskola Ale
Förskola
Vi börjar med bokstäver. Barn får börja med att lära sig det första bokstaven i sitt namn och sedan vidareutvecklas till resten av alfabetet. Vi använder oss av bilder, leksaksbokstäver, sånger, osv.

Innehåll

Bakgrund

Vi har valt att arbeta med temat "Bokstäver" för att barnen har visat intresse för det. 

Vi kommer använda oss av en virkad docka "Fia" som kommer representera temat. Fokus kommer att ligga främst på att barn skall lära sig att känna igen bokstäver, och sedan utveckla vidare efter observationer.

Vi ska på olika sätt dokumentera våra upplevelser tillsammans med barnen. Vi ska använda digitala verktyg som ipad och dator för att upptäcka och för att dokumentera med.

 

Förutsättningar

Vi är en grupp på 16 barn och 3 pedagoger. Vi kommer arbeta i mindre grupper för att alla barnen skall få möjlighet att få utveckla sina egna förmågor oavsett kön, ålder eller etnicitet. 

 

Mål

Vår ambition är att få med de målen ur Förskolans läroplan (LpFö18 rev 2020) som har språk i fokus.

Arbetssätt

Vi kommer att bearbeta olika områden veckovis. 

Vi använder olika material och arbetssätt och skapar olika saker.

Vi lånar sagoböcker från biblioteket och lär oss.

Arbetsplan

Vi är uppmärksamma och lyhörda på barnens intressen genom hela temaarbetet.

Språk- "Fia"

- Vi presenterar Fia. Hon tar upp olika intresseområden för att få barn att använda sig av språket. Vi börjar med att presentera alfabetet. Fia kommer att prata med barn om vad de heter och vilket bokstav är först i namnet. Efter att barn har lärt sig det jobbar vi vidare med resterande bokstäver. Efteråt kommer vi att fortsätta jobba med språket genom att olika benämningar nämnas och synonymer till ord som de känner. Böcker och sånger kommer att ligga som grund till språkarbetet. Även olika digitala medier kommer att vara tillgängliga till barnen. Aktiviteter kommer att genomföras främst med tanke på barnens intresse vid just det tillfälle.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18