Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sandhamn Röd projektuppföljning

Skapad 2020-10-19 16:18 i 103661 Förskolan Sandhamn 1 Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar vecka Ht 43-45 Vt vecka 7-9 samt en och projektsammanfattning/avslut. Det här är underlaget för uppföljning av projektet. Vi utgår från de didaktiska frågorna; Vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar över vart projektet och barnens lärande är på väg och stämmer av med projektplaneringen och planerar för hur vi ska gå vidare med undervisningen. Vilken riktning ska projektet ta nu, vilka är våra nästa steg? Titta tillbaka i dokumentationerna, lärloggarna och era planeringar.

Innehåll

Titta tillbaka på era projektplaneringar, dokumentationer, lärloggar och nyhetsbrev.

Beskriv:

 

  • Vilka händelser vi pedagoger har uppmärksammat barnen på i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning

Vi har utforskat luft på flera olika sätt med alla sinnen. Vi har utforskat var luften finns, vad det är, hur det känns/låter och vilken betydelse det har för oss.  

  • Vilka olika material och undersökningar barnen har fått vara med om som synliggör ett naturvetenskapligt innehåll

Vi har skapat och experimenterat för att synliggöra luft till barnen.

  • Vilka utmaningar vi har gett barnen utifrån våra mål

Barnen har fått möjligheten att utveckla sina tankar dagligen vid t.ex. lunch diskussioner och under veckoreflektion. De har fått testa sina hypoteser i form av olika planerade aktiviteter. Projektet är närvarande hela tiden.

  • Hur vi på olika sätt har stöttat barnens utveckling av nya begrepp, kunskaper och färdigheter/förmågor.

Vi har agerat som medforskare och genom planerade aktiviteter har vi testat barnens hypoteser. Vi har använt oss av beskrivande språk och olika begrepp kopplat till tema. (t.ex. luftens molekyler, syrgas, kvävgas..) 

  • Stämmer planeringarna överens med de målen som ni hade i projektplaneringen?

Vi skulle börja med att utforska luftens konsistens och det är där vi är nu. Vi vill låta processen ta den tiden det behövs. Vi hade barnreflektion samt fördjupat reflektion som utvecklingsområde och vi känner att vi lyckats bra med det. 

  • Vilka målområden går vi vidare med? 

Återkoppling till läroplanens tre förtydliga områden  

projektet gett barnen för erfarenhet av: alla samtliga målområden

Naturvetenskap- teknik

Vad är luft, var finns det, hur kan vi veta att det finns, hur den låter, känns och ser ut...

Matematik

mäta hur långt fjädrarna flyger, väga och jämföra luft med andra ämnen , volym, tabeller av mätningsresultat, lufttryck

Språk och kommunikation

Reflektion i större och mindre grupper, utveckla tankar och följa upp

 

Exempel:

ljud 

rörelse

skuggor 

ljus 

volym

temperatur

 

 

 

 

 

Exempel:

Antal

Former 

Mönster 

Klassificering

Storleksförhållanden

Siffror

Exempel:

Nya begrepp och ord konsistens, luftmolekyl, syrgas, kväve, koldioxid, dimma, imma, ånga

Nya tecken (TAKK)

Peka

Samtal -lyssna -dialog

Lera

Beskriva

Återberätta

Rimma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: