Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Umwelt -Sprechen

Skapad 2020-10-19 17:53 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Moderna språk

Innehåll

Unsere Schulmilieu

Matriser

Mod
TALA TY4 (uppgiftsmatris)

Muntlig framställning

F
E
D
C
B
A
Förmåga att formulera sig
– Gör sig eleven förstådd? – Använder eleven grammatiska strukturer och mönster?
Eleven formulerar sig oftast inte begripligt, använder ytterst få enkla grammatiska strukturer och mönster och gör sig sällan förstådd.
Eleven formulerar sig enkelt och begripligt, använder några få enkla grammatiska strukturer och mönster och gör sig för det mesta förstådd.
Eleven formulerar sig relativt tydligt, relativt varierat, kan använda enkla grammatiska strukturer och mönster, förmedla ett innehåll och gör sig oftast förstådd. Elevens uttal är acceptabelt.
Eleven formulerar sig relativt varierat och tydligt, kan använda vanliga grammatiska strukturer och mönster och uttrycka sig förhållandevis exakt och korrekt. Elevens uttal är relativt klart.
Förmåga att formulera sig
– Formulerar sig eleven sammanhäng-ande? – Formulerar sig eleven med flyt? – Anpassar sig eleven till syfte, mottagare och situation?
Eleven kan sällan formulera sig sammanhängande och kan sällan hålla en röd tråd.
Eleven formulerar sig relativt sammanhängande, kan i allt högre utsträckning använda sambands- eller bindeord på ett relevant sätt. Eleven har dessutom en ökad förmåga att hålla en röd tråd och att tydliggöra orsaks- eller följdförhållanden.
Eleven formulerar sig relativt sammanhängande, kan i allt högre utsträckning använda sambands- eller bindeord på ett relevant sätt. Eleven har dessutom en ökad förmåga att hålla en röd tråd och att tydliggöra orsaks- eller följdförhållanden. Eleven formulerar sig även med visst flyt – relativt obehindrat utan att alltför ofta tveka eller behöva stanna upp – och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Kraven på anpassning är mycket begränsade. I något avseende måste dock eleven kunna anpassa muntliga framställningar även i enklare sammanhang.
Eleven formulerar sig sammanhängande, kan i allt högre utsträckning använda sambands- eller bindeord på ett relevant sätt. Eleven har dessutom en ökad förmåga att hålla en röd tråd och att tydliggöra orsaks- eller följdförhållanden. Eleven formulerar sig även med flyt – med ett naturligt flöde, smidigt att följa – och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan formulera sig och i några grundläggande avseenden anpassa sitt språk och innehållet på ett sätt som är lämpligt och funktionellt.
Förmåga att bearbeta språket
– Kan eleven förbättra sina egna framställningar?
Eleven gör någon eller några enkla förbättringar, jämförelsevis lätta att genomföra, av egna framställningar för att förtydliga och variera.
Eleven gör enkla förbättringar av egna framställningar i några avseenden med syftet att förtydliga och variera. Förbättringarna rör sig på ytan och påverkar relativt få aspekter av framställningen.
Eleven gör välgrundade förbättringar av egna framställningar. Det finns goda skäl till de förbättringar eleven gör. Framställningen blir mera verkningsfull.
Eleven gör välgrundade förbättringar av egna framställningar. Det finns goda skäl till de förbättringar eleven gör. Framställningen blir mera verkningsfull.

Muntlig interaktion

F
E
D
C
B
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: