Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens Kemi (NTA)

Skapad 2020-10-19 21:23 i T1-skolorna Linköping
Vi arbetar med NTA-temat Matens kemi.
Grundskola 6 Kemi
Matens kemi är ett tema som handlar om kemiska ämnen som finns i mat och vilken roll dessa spelar för vår hälsa. Ett sätt att undersöka matens innehåll är att granska innehållsdeklarationen som finns på förpackningen, ett annat är att själv undersöka med hjälp av olika metoder i kemi. I det här temat kommer du att lära dig hur man kan undersöka maten med olika metoder i kemi. Du kommer att få lära dig vad maten gör i kroppen. Du kommer även att få lära dig om naturvetenskapliga upptäckters betydelse för människors livsvillkor.

Innehåll

Arbetsområdets innehåll

 • undersöka egenskaper hos åtta olika livsmedel i fast form och fem olika livsmedel i flytande form
 • lära dig olika metoder för att undersöka om olika livsmedel innehåller stärkelse, socker, proteiner eller fett
 • träna på att skriva hypoteser
 • planera undersökningar
 • dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till varje undersökning
 • dra slutsatser och jämföra resultat
 • lära dig att säkerhetsregler är viktiga då man arbetar med kemiska ämnen
 • använda alla dina nya kunskaper för att planera och genomföra en serie undersökningar
 • läsa texter om matens innehåll och dess betydelse för hälsan och diskutera hur viktigt det är att dessa ämnen ingår i den mat vi äter samt vilken vad olika naturvetenskapliga upptäckter har betydelse för människors livsvillkor.

 

Arbetsområdets arbetssätt

 • ta del av genomgångar till varje nytt uppdrag
 • ta ställning till olika påståenden
 • i mindre grupp praktiskt förbereda, utföra, plocka undan, de olika uppdragen
 • enskilt göra förutsägelser, föra anteckningar med resultat och reflektion
 • läsa texter om olika näringsämnen och svara på frågor till texterna
 • se filmer

 

Begrepp

 • kemiska och fysikaliska tester
 • druvsocker
 • stärkelse
 • protein
 • fett
 • energi
 • jod
 • reagerar
 • molekyler
 • kolhydrater - snabba och långsamma
 • vitaminer
 • råvara
 • bevara
 • konserveringsmetod
 • enzymer
 • fotosyntesen
 • amylas

Bedömning

 • Du visar att du kan genomföra undersökningar utifrån en given planering
 • Du visar att du kan göra förutsägelser, att du kan observera och att du kan dokumentera dina undersökningar och resultat
 • Du visar att du kan planera en egen undersökning utifrån en given frågeställning
 • Du visar i texter och när du pratar/diskuterar att du kan använda biologins/kemins begrepp
 • Du visar att du kan utföra undersökningar på ett säkert och ändamålsenligt sätt
 • Du visar på ett skriftligt/muntligt prov att du har utvecklat kunskaper kring samband inom biologi och kemi 

 

Tidsåtgång

Ca 10-12 veckor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: