Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V 43 Syd

Skapad 2020-10-20 08:06 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål:

Fortsätta med begreppet mäta, genom att mäta barnens fötter, vilken fot är längst? 

Gamla gården, samla kastanjer, uppdrag, forma cirkel med kastanjer som storleksmässigt är jämfört med ett band barnen får, mäta omkrets. 

Upptäcka närmiljön genom promenad med mål på lekplats, under promenaden får barnen uppdrag att hitta saker som vi kan mäta omkretsen på. 

 

 

Syfte:

Fortsätta utmana barnen i mäta genom omkrets och längd. 

Utforska närmiljön genom promenad, under promenaden utmana barnen att finna saker i närmiljön som vi kan mäta omkretsen på. 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: