👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbetet

Skapad 2020-10-20 07:53 i Sagolandets förskola Hörby
Förskola
Vi arbetar med värdegrunden med hjälp av Kompisböcker och andra typ av material. Vårt mål är att skapa förutsättningar för barnen för att de ska agera på ett schysst sätt mot varandra, för att de ska hjälpa varandra och lära sig vad det innebär att vara en bra vän.

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18

Lpfö 18: 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, samt respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna”. 

 

Syfte:
Varför gör vi detta?

Vi vill ge barnen verktyg för att kunna lära sig berätta, lyssna och bli lyssnad på. Att kunna samarbeta och kommunicera med varandra, att lära barnen säga stopp på ett tydligt sätt och utan att slåss.                                                                                                                                                      

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

-vi kommer att läsa Kompisböcker och prata om innehållet

-diskussioner om hur man är bra kompis

- samarbetslekar/övningar

-Polyglutt- böcker som handlar om värdegrund

-

 

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?