👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsstil & Hälsa

Skapad 2020-10-20 08:19 i Persfallets förskola Hofors
Förskola
Vi är en Grön Flagg-certifierad förskola och arbetar varje år med olika teman inom hållbar utveckling. I år har vi valt tema Livsstil och Hälsa. Genom detta hoppas vi kunna ge barnen upplevelser och erfarenheter kring hur vi kan leva hållbart genom en god hälsa och livsstil.

Innehåll

 

Vad och varför:

Efter att ha kartlagt barnen och deras intressen har vi valt att arbeta med kroppen, dess funktioner och vad kroppen behöver för att må bra. Detta inkluderar mat, vatten, rörelse, sömn, sociala samspel, känslor etc. 

Barnen på vår avdelning är väldigt intresserade av dans och rörelse och vill ofta att vi ska lyssna på musik. De tycker också om att vara ute och att gå på utflykt.

Under lunchen blir det ofta diskussioner om mat och vikten av att äta, vilket vi gärna vill ta vid och utveckla ur ett kropps-och hälsoperspektiv. 

 

 

Mål och Syfte:

Känslor stärker samspel, som i sin tur stärker måendet. Vi vill ge barnen en ökad förståelse för hur kroppen fungerar och vad den behöver för att må bra och vara frisk. Hur vi bidrar till ett hållbart samhälle genom aktiva val och en hälsosam livsstil. Vi vill också belysa vikten av att inte kasta mat för att minska matsvinnet. 

 

Genomförande:

Vad ska undervisningen innehålla?

Vi kommer att dela upp temat i tre olika områden; Kroppen, välbefinnande och kost. 

- Kroppen;

Vi benämner kroppens olika delar, arbetar med böcker och bilder om kroppen och dess funktioner. Vi följer en programserie som heter ”kroppen” där varje avsnitt behandlar olika funktioner i kroppen och gör övningar/aktiviteter utifrån det.

- Välbefinnande

Vi arbetar med känslor och samspel, att vara en bra kompis-goda relationer, trygghet, familj, rörelse, gymnastik och dans, utevistelse och utflykter, vänskap, livskvalitet, självkänsla och sömn.

-Kost:

Vad händer med maten i kroppen, varför måste vi äta, varierad kost, kostvanor, nyttig resp onyttig mat, matkulturer, matsvinn etc. 

 

Barnen kommer under pågående tema få komma med förslag och synpunkter på hur vi går vidare utifrån vad som fångat deras intresse inom temat. Vi vill utgå från barnens erfarenheter och ta tillvara på de kunskaper barnen har. 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar kontinuerligt på Unikum.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18