👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, presentera och samtal

Skapad 2020-10-20 08:26 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 6 Svenska
Ett arbetsområde där vi tränar på att presentera och samtala i grupp.

Innehåll

 

Syfte 

Eleverna tränar sin förmåga att planera och förbereda en redogörelse som de sedan presenterar. De tränar också på förmågan samtala.

Bedömning - vad och hur

VAD och HUR:

Du ska:

- samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter när du argumenterar i en debatt och ett samtal om en text.

- planera och genomföra en redogörelse om ett fritidsintresse med inledning, innehåll och avslutning i grupp. 

De nationella delproven i samtal kommer också ligga till grund för bedömning.

Undervisning och arbetsformer

- genomgångar

- bedömarträning  där vi lyssnat på redogörelser av elever i olika nivå

- bedömarträning  där vi lyssnat på samtal av elever i olika nivå

- presentation av ett land i geografi

- självskattning genom att titta på sin filmade presentation

- kamratrespons 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6