👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huden och rörelseapparaten

Skapad 2020-10-20 08:40 i Duveds skola Åre
Vi jobbar i ett arbetshäfte där svaren ska redovisas i ett dokument på classroom. Arbetet ska ske på lektionstid, med undantag för inläsning som kan ske som hemma studier. När vi är färdiga med avsnittet ska du: - Kunna namn och placering av 15 ben i kroppen - Känna till hur en led fungerar - Kunna resonera kring en muskels funktion - Veta skillnad på glattmuskulatur, skelettmuskler, hjärtmuskler - Veta vad en muskelfiber är - Kunna redogöra för hudens olika delar
Grundskola 7 Biologi
Skelett, muskler och hud, tillsammans bildar en fantastik apparat!

Innehåll

Vi kommer att jobba i ett arbetshäfte, alla dina svar ska skrivas i ett dokument på classroom. Arbetet ska ske under lektionstid med undantag för inläsning som kan göras som hemstudier.

När vi är färdiga med avsnittet ska du:

  • Kunna namnen på samt placeringen av 15 st ben i kroppen.
  • Beskriva hur en led fungerar
  • Redogöra för hur dina muskler fungerar
  • kunna skillnaden på skelettmuskel, glatt muskel, hjärtmuskel
  • Kunna hudens olika delar

Uppgifter