Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drivkrafter & Teknikutveckling

Skapad 2020-10-20 08:46 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Teknik
I det här arbetsområdet kommer vi att jobba med teknikutveckling samt vilka drivkrafter det finns för att utveckla produkter/föremål till det bättre. Vi kommer även titta på hur olika uppfinningar har utvecklats över tid samt hur detta har påverkat människans levnadsvillkor.

Innehåll

Konkretisering av målen

·       Kunna beskriva och förklara vilka fyra funktioner som teknik uppfyller (6)

·       Kunna beskriva och förklara processen för att utveckla något (6)

·       Kunna beskriva och förklara varför vissa produkter behöver fortsatt utveckling (1)

·       Kunna beskriva och förklara vad som styr teknisk utveckling (1)

·       Kunna beskriva och förklara den historiska utvecklingen av olika uppfinningar (6)

·       Kunna analysera hur och varför olika uppfinningar har förändrats över tid (6)

·       Kunna analysera och resonera kring konsekvenserna av olika val av tekniska lösningar för ekonomin, individ, samhälle och miljö (7)

·       Kunna använda dig av lämpliga begrepp för att resonera kring teknikutveckling (1)

·       Bygga ett tittskåp där det klart och tydligt framgår hur en uppfinning har förändrats över tid (3,4,5)

 

Undervisning

·       Lärarledda genomgångar, grupp- och helklassdiskussioner

·       Texter och länkar från Clio eller häfte

·       Bygge av tittskåp

Vecka

Innehåll

Lärandemål

Praktiskt

43

Teknikens viktiga funktioner

Utvecklingsprocessen

 

 

-        Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar

-        Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Teknik direkt s. 13-15, 23, 29, 52-54

Film om teknikutveckling.

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db

=23&article=FS3428

 

Studifilmer om teknikens grunder

https://app.studi.se/c/63840

 

44

L

O

V

45

 

Teknikutveckling

-       Drivkrafter & påverkan

 

 

Uppgift:

Tidsresan

Placera uppfinningarna i rätt ordning (tid) à Diskussion

-        Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

-        Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

-        Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.

Teknik direkt s. 55-58, 59-67

Film om svenska uppfinningar som förenklat vardagen

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.

php?db=23&article=F2437

 

Säkrare kryptering

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php

?db=23&article=EDUS991027

 

Kort med uppfinningar och tid

46

Teknikutveckling

-        Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning

Teknik på tidslinje

 

Teknikhistoria - olika delar

https://portals.clio.me/se/teknik/7-9/omraaden/teknikutveckling/teknikhistoria/

 

Flera filmer på sli om olika sakersutveckling

 

47

Tittskåp

-       Introduktion

-       Bygge

Dokumentation – Text till ”Tidslinjen”

-        Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Tittskåp

 

PROV

48

PRAO

PRAO

PRAO

49

Tittskåp

-       Introduktion

-       Bygge

Dokumentation

 

Tittskåp

 

KAMRATBEDÖMNING

Uppgifter

 • Byggandet av tittskåp

 • Byggandet av tittskåp

 • Bedömning - Prov

 • Bedömning - Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik Kunskapskrav Åk 7-9

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Insatser krävs
E
C
A
1. Undersöka tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och … användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur… delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
med viss enkelt identifierbara
med relativt god ingående
med god ingående och visar då på andra liknande lösningar

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Insatser krävs
E
C
A
3. Konstruktionsarbete
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och … möjliga idéer till lösningar samt utforma … fysiska eller digitala modeller.
Pröva enkla
Pröva och ompröva utvecklade
Systematiskt pröva och ompröva välutvecklade och genomarbetade
4. Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen …
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
5. Dokumentation
Eleven gör … dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet …
enkla till viss del är synliggjord.
utvecklade är relativt väl synliggjord.
välutvecklade är väl synliggjord.

Utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och ämnets specifika uttrycksformer och begrepp

Insatser krävs
E
C
A
6. Teknikutveckling
Eleven kan föra … underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
7. Resonemanfg kring tekniska val
Dessutom kan eleven föra …. underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: