Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter år 4

Skapad 2020-10-20 08:50 i Elinebergsskolan Helsingborg
Planering av arbete med beskrivande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska
Beskrivande texter hittar du bland annat i läroböcker och på internet. Du kanske vill veta mer om ett land, ett djur, en religion eller en känd person? Då kan du läsa en beskrivande text för att lära dig mer. Nu ska du få lära dig mer om hur beskrivande texter är uppbyggda, vilka sambandsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en beskrivande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva varsin beskrivande text.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

 • Syfte
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

 • Centralt innehåll
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut , ska du kunna:

 • Avgöra om en text är skriven i preteritum (dåtid) eller presens (nutid).
 • Veta vad ett verb är.
 • Veta vad ett adjektiv är.
 • Kunna använda kommatecken på rätt sätt vid uppräkningar.
 • Kunna berätta om de språkliga drag en beskrivande text har.
 • Skriva en egen beskrivande text och organisera den i olika stycken. 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med Zick Zack Skrivrummet som grund.
Först lär vi oss om beskrivande texters struktur. Vi gör olika övningar för att öva de beskrivande texters olika delar.
Vi kommer att läsa olika beskrivande texter. Därefter kommer vi att skriva en gemensam faktatext och sedan får du skriva en egen text och visa vad du lärt sig. 

Bedömning

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Beskrivande text

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva text -innehåll
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
Skriva text - struktur
Skriver observationer eller återberättar vad som hänt.
Använder delvis strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text.
Skriva texter - struktur- klassifikation
Försöker klassificera och generalisera.
Utvecklar sina försök att generalisera och klassificera.
Skriver en inledning med en generaliserande klassifikation.
Skriva texter - struktur- beskrivning
Fokuserar på en del av ämnet. Tar med irrelevant information.
Ger begränsad information. Börjar organisera texten i stycken efter innehåll. Väljer ut och utvecklar några delar av ämnet.
Beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet. Kan välja och utveckla några delar. Försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå innehållet.
Språkliga drag - tempus
Har svårigheter att hålla samma tempus (oftast presens) igenom hela texten.
Håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Håller samma tempus i hela texten.
Språkliga drag - ordval
Använder nästan inga ämnesspecifika ord. Skriver inte med egna formuleringar.
Använder flera enklare ämnesspecifika ord. Skriver delvis med egna formuleringar.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord. Använder egna formuleringar i hela texten.
Skrivregler
Behöver hjälp med enkla regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Följer enkla regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Följer på ett bra sätt regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Bearbetning av text
Behöver hjälp med att förbättra din text med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar din text med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar din text med hjälp av omdömen på ett bra sätt.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: