Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De Chamonix à Marseille

Skapad 2020-10-20 08:53 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
En kurs utifrån La nouvelle Chouette A, Kap 4-6.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi reser vidare genom Frankrike till Chamonix, Avignon och Marseille. På vägen lär vi oss att räkna och ord för skolsaker, djur och frukter.

Innehåll

De Chamonix à Marseille, kurs 2

 

Tid: v 40-45

 

Förmåga:

 • Förstå talad franska och texters innehåll

 • Använda strategier för lyssnande och läsning

 • Uttrycka sig i muntlig och skriftlig interaktion.

 • Använda strategier i interaktion

 • Jämföra olika områden där franska används med egna kunskaper och erfarenheter

 

Mål:

 • Att lära dig om Frankrikes geografi: Känna till något om Chamonix, Avignon, Marseille samt att kunna reflektera över liknelser och skillnader mellan Sverige och Frankrike.

 • Att lära sig ord för skolsaker, djur, frukter, färger, siffror 0-20

 • Att kunna läsa, förstå och svara på frågor om korta texter.

 • Att kunna ord och fraser för att kunna handla frukt.

 • Att kunna berätta vad du tycker om eller inte tycker om.

 • Att kunna läsa och förstå utdrag från olika broschyrer.Instruktioner:

Vi kommer att arbeta utifrån La Nouvelle Chouette A, kap 4-6.

Övningarna kommer att vara av blandad karaktär: muntliga övningar, hörövningar, skrivövningar, läsövningar.

 Examinationsuppgift:

 

 • Att kunna ord för skolsaker, 42

Du visar dina kunskaper i dialoger, hörövningar samt muntligt och på skriftligt test.

 

 • Att kunna siffrorna från 0-20

Du visar dina kunskaper i dialoger, hörövningar samt i muntliga övningar.

 

 • Att kunna ord för olika djur och kunna berätta vilka djur du tycker om eller inte tycker om.

 • Att kunna läsa, översätta och svara på frågor kring texten La ferme, v 43, 45

 

Du visar dina kunskaper när det gäller djuren i dialoger, hörövningar och på skriftligt test. När det gäller texten, genom att muntligt svara på frågor på texten.

 

 • Att kunna ord för frukter

 • Att kunna siffror, ord och fraser för att handla frukt, v 46

 

Du visar dina kunskaper när det gäller frukterna i dialoger, hörövningar och på skriftligt test. När det gäller att handla, i muntlig dialog.

 

I diskussioner under lektioner främst kopplade till vykorten som inleder varje kapitel, visar du fortlöpande att du kan göra jämförelser och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser.Genom undervisningen i den här kursen ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.Uppgifter

 • Prov kap 1-6

 • Kurs 2: skolsaker, djur, frukter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Sånger och ramsor.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och andra medier.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
  M2  4-6

Matriser

M2
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Moderna språk, Lgr 11 Brattebergsskolan åk 7-9

LYSSNA OCH LÄSA - Elevens förmåga att:

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.

TALA, SKRIVA OCH SAMTALA - Elevens förmåga att:

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

MODERNA SPRÅK I VÄRLDEN - Elevens förmåga att:

 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: