👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsråd på Frötuna fritidshem

Skapad 2020-10-20 09:05 i Frötuna fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 3 – 6
Det är viktigt att du får vara med och påverka det vi ska göra på fritids. Därför har vi ett Fritidsråd en gång i månaden. Där kommer du och dina kamrater få komma med idéer om vad vi ska göra och vilka regler vi ska ha för att alla ska trivas.Där gör vi vårt fritids som alla vill gå till.

Innehåll

 

Fritidsråd för Svanens fritidshem

Tidsperiod

Vi kommer ha ett fritidsråd en gång i månaden. Vi har det i samband med den dagliga samlingen.

Efter vi har haft ett fritidsråd har vi ett Stort fritidsråd. Där träffas 2 representanter från varje avdelning. De  tar upp vad som diskuterats på respektive  fritidsavdelning. En vuxen håller i mötet och sammanställer frågor och idéer. Representanterna berättar på nästa fritidsråd  vad som diskuterats.

 

Vad ska vi lära oss?

 • Att på fritids kan du påverka verksamheten genom fritidsråd. Där lyfter du dina önskemål av aktiviteter och idéer.
 • Att våga prata inför grupp
 •  Att ställa frågor, samtala, lyssna på dina kompisar och framföra dina tankar
 • Att med hjälp av en vuxen följer vi upp och planerar det vi bestämt på fritidsrådet

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Alla är delaktiga i fritidsrådet efter sin egen förmåga
 • Alla ska uppmuntras att framföra sin åsikt. 
 • Alla  förslag är intressanta. 
 • Vi har en tillåtande atmosfär så alla vågar prata. Det gör inget om du säger fel.

Hur ser vi att vi når målet?

 • Att fler vill framföra  sin åsikt i olika fritidsfrågor.
 • Att fler vill vara med och utveckla sitt fritids.
 • Att fler vill vara med och representera sitt fritids i Stora fritidsrådet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -