👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva olika former av texter

Skapad 2020-10-20 08:57 i Jakobsgårdskolan Borlänge
Vi fortsätter att träna på att skriva på olika sätt. Du kommer att få pröva på att skriva olika typer av texter.
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Det är viktigt att kunna skriva olika sorters texter. Du kommer att få träna på att skriva texter där du utvecklar förmågan att använda stor bokstav och punkt samt använder andra slags skiljetecken såsom frågetecken och utropstecken. Du tränar för hand och ordbehandlingsprogram på datorn. Du tränar även att dela och skriva ut din text.

Innehåll

Syfte

Vi behöver kunna skriva på olika sätt i olika sammanhang. Det är därför viktigt att kunna anpassa sitt skriftspråk. Du bör till exempel tänka på vilka ord och uttryck som passar för den som ska läsa.

Genom våra övningar önskar vi att du kommer att känna dig tryggare att använda och välja själv vilken typ av text du ska skriva och vilken skrivform du vill använda.

Kunskapskrav

Kunskapskrav för läsår 6 och 9, se under fliken "Kunskaper".

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- känna igen olika typer av texter och benämna dem (tala om vad det är för slags text)

-  anpassa innehållet i texterna till läsaren,

- använda stor bokstav i början på meningar och på namn samt skiljetecken, som exempelvis punkt, frågetecken, utropstecken och komma,

-  välja ord som är passande och bygga upp meningar så texten blir begriplig,

- att använda datorns olika ordbehandlingsprogram som Word, Power Point och mail.

 

Innehåll:

Vi kommer bland annat att skriva brev, dikter, korta berättelser, sagor, nyhetsartiklar och faktatexter kopplat till bild. 

Du visar vad du kan genom att:

- delta aktivt i våra övningar,

-  genom att skriva och visa upp olika texttyper, t. ex. dikter, fakta om djur och berättelse,

-  använda stavningsprogram,

-  använda stor bokstav och skiljetecken i dina texter,

 

I undervisningen kommer vi att:

-  lära oss om vad som är typiskt för olika slags texter,

- skriva olika slags texter, bl. a dikter, berättelser

- träna på att använda ett tydligt skriftspråk,

- öva på att sätta ut skiljetecken,

- träna på att använda datorns skrivstöd,

- skriva en text och dela och skriva ut.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation.
  Sv  7-9
 • Variationer i det svenska språket, till exempel slanguttryck och dialekter.
  Sv  7-9
 • Ordspråks och metaforers betydelse i texter och dagligt tal.
  Sv  7-9