👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden runt

Skapad 2020-10-20 09:57 i Mörtviksskolan Huddinge
Folkmusik från olika kulturer
Grundskola 4 – 6 Musik
Vad är en didgeridoo? Var spelar man på balalajka? Vad är strupsång? Vi reser runt i världen och lyssnar på olika länders folkmusik

Innehåll

 

 

Varför?

Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

 

Vad?

Vad är folkmusik? Vilka instrument används i olika delar av världen? Till exempel didgeridoo, balalajka, taiko, kantele.

 

Hur ska vi arbeta?

Språk- och kunskapsutvecklande

Skapa sammanhang - Hur ska elevers intresse och engagemang tas tillvara? Hur bygger jag på elevers förförståelse, erfarenheter och tidigare kunskaper? Hur gör jag innehållet tillgängligt och använder bilder och andra visualiseringar? 

Begrepp - Folkmusik, konstmusik, namn på instrument från olika länder

Språkliga förmågor/uttrycksformer - Kommunicera, resonera

Språkligt stöd - Grupparbete tillsammans med andra. 

Främja språkanvändning - Eleverna får presentera sina länder för de andra, lattjolajbanlåda

 

Stöd och Utmaningar

Bildstöd, instruktioner skrivna men även muntliga instruktioner. Olika uppgifter inom gruppen.

 

Övningar/Aktiviteter

Lattjolajbanlåda

Grupparbete där eleverna väljer ut två länder de vill presentera för övriga klassen. 

 

Så här visar du vad du har lärt dig

Summativa moment: Fyll i och lämna in ett google dokument.

Formativa moment: Elevernas delaktighet i processen samt deras presentation.

Uppgifter

 • Folkmusik från olika länder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Åk 6 musik 20/21

Når ej målen
E
C
A
Kunskapskrav
Eleven har inte uppnått övervägande del av kunskapskraven för betyget E.
Eleven har uppnått övervägande del av kunskapskraven för betyget E. Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven har uppnått övervägande del av kunskapskraven för betyget C. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven har uppnått övervägande del av kunskapskraven för betyget A.

Förmågor som ligger till grund för kunskapskraven

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Når ej målen
E
C
A

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • Mu  4-6   Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6   Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6   Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6   Musikframföranden.
 • Mu  4-6   Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6   Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
Når ej målen
E
C
A
Sång
Sång i grupp; unisont och i stämmor t.ex. kanon. I momentet sång ingår även röstvård t.ex. uppvärmningsövningar.
Eleven har inte visat att hen kan delta i gemensam sång och/eller följer inte i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Melodispel
På piano: efter tonnamn. På gitarr: efter tabulatur TAB (siffor).
Eleven har inte visat att hen kan spela enkla melodier i viss mån med tajming.
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodi i viss mån med tajming.
Eleven kan spela övervägande delar av melodier med relativt god tajming.
Eleven kan spela en enkel melodi med god tajming.
Basspel
På elbas eller piano.
Eleven har inte visat att hen kan spela enkla basstämmor med viss tajming.
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad basstämma i viss mån med tajming.
Eleven kan spela övervägande delar av en basstämma med relativt god tajming.
Eleven kan spela en enkel basstämma med god tajming.
Ackordspel
På piano eller gitarr.
Eleven har inte visat att hen kan bidra till ett komp på ett ackordinstrument.
Eleven kan bidra till ett komp på ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan kompa på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan kompa på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Slagverksspel
Rytminstrument och trumset.
Eleven har inte visat att hen kan spela delar av en enkel slagverksstämma med viss tajming.
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma i viss mån med tajming.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel slagverksstämma med relativt god tajming.
Eleven kan spela en enkel slagverksstämma med god tajming.
Musikalisk utveckling
Att tänka på sitt eget musicerande men även kunna ge feedback på andra individers musicerande.
Eleven har inte visat att hen kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.

Musikens funktion och sammanhang

 • Mu  4-6   Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6   Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6   Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
 • Mu  4-6   Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
Når ej målen
E
C
A
Musikens funktion och betydelse
Uttrycka sig om egna musikupplevelser och ge exempel på hur musik påverkar människor i olika sammanhang, t.ex. i film, idrottsevent, konserter.
Eleven har inte visat att hen kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikhistoria och genrekunskap
Hur musiken låter, genretypiska karaktärsdrag. Jämföra med olika kulturer, genrer (t.ex. rock, hiphop, reggae)
Eleven har inte visat att hen med viss säkerhet kan urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrumentkunskap
Urskilja olika instrument, veta vilka instrument som tillhör vilken instrumentgrupp.
Eleven har inte visat att hen med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Musikskapande

 • Mu  4-6   Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu  4-6   Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6   Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Mu  4-6   Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
Når ej målen
E
C
A
Skapa musik
Skapa musik i olika sammanhang t.ex. filmmusik, reklamjinglar men även göra fungerande låtar med en tydlig form: intro, vers, refräng. Digitala verktyg som används är Soundtrap.
Eleven har inte visat att hen kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.