👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-10-20 10:15 i Fyrens idrottsförskola Kristianstad
En planering över vårt arbete med matematik.
Förskola
Under läsåret 20/21 har vi som ett av våra mål att undervisa i matematik.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det?

I förskolan finns många tillfällen att utmana barnens matematiska tänkande och lärande. Barnen får i förskolan uppleva olika sätt att använda matematik och de ges möjlighet att uppfatta och uttrycka antal, sortera och jämföra efter storlek, vikt, volym och längdVi vill att barnen ska utveckla förståelse för tal och ordning, förmåga att se likheter och skillnader mellan antal och utveckla sin förmåga att använda matematik för att prova olika lösningar. 

Barnen ges även möjlighet att  bekanta sig med geometriska former samt skapa mönster. Då barnen får uppleva matematik som något som hör till deras värld gör de också olika matematiska begrepp till sina och utvecklar en grundläggande matematisk förståelseVi vill ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk och begreppsförråd, att lära sig förstå vardagliga lägesbegrepp och upptäcka och utforska egenskaperna hos dessa begrepp. 

Vi vill att barnen ska få möta och bekanta sig med vardaglig matematik tillsammans med andra, på ett lekfullt och lustfyllt sätt.

 

Hur ska vi arbeta med det?

  • Samlingar i mindre och större grupp
  • Rutan och Randan (mäta, sortera, läge, mängd och mönster)
  • Matematiskt skapande 
  • Vardagliga situationer (dukning, lunch, påklädning osv.) 
  • Matematik genom rörelse
  • Matematik i naturen

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18