👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen, Suse förskola avdelning Berget

Skapad 2020-10-20 10:17 i Suse förskola Halmstad
Förskola
Vi kommer under kommande läsår att på Suse förskola arbeta med tema Världen och fokusera på våra gemensamma värdeord.

Innehåll

I vår verksamhet skapar vi förutsättningar för barnen att utvecklas mot läroplanens samtliga mål. Tema är ett verktyg i detta arbete.

 

Världen

 

Efter vårens utvärdering uppmärksammade vi att det behövdes ett gemensamt arbete på hela förskolan där vi lyfter våra olikheter såsom kulturer och modersmål. Vi har tagit fram fyra värdeord, Gemenskap, Välkommen, Lärande och Trygghet, som vi kommer att ha i fokus när vi arbetar med vårt gemensamma tema Världen.   

 

Introducering av temat

På vår förskola använder vi oss av Regnbågen för att visa de olika delarna av läroplanen. En färg visar på en del i läroplanen. Det här arbetar vi med övergripande på alla avdelningar och under hela året. Under det här arbetet kommer vi i år även arbeta med tema Världen.

Vi kommer att börja med att inventera kring vilka språk vi har i barngrupperna, därefter tänker vi under FN-veckan (vecka 43) göra flaggor att hänga upp i taket på torget.  Vi kommer även att sätta upp löv på "Monas träd" där vi skriver Hej på de olika språken, detta kopplas till vårt värdeord Välkommen. Vi kommer att fokusera på de olika språken under detta året, sjunga sånger som Hej, god dag, hallå, använda oss av TAKK, lyssna på sagor i olika digitala verktyg, mm. 

Detta kommer att vara ett återkommande tema under hela läsåret med temaveckor/dagar där vi belyser våra olikheter.

Vi kommer att utvärdera och utveckla löpande under temats gång i utvecklingsgruppen och tillsammans med barnen. 

 

Vi på Berget arbetar med tema Världen genom ett inzoomat projekt av världen som är Småkryp. Det innebär att vi kommer att beröra olika delar av läroplanen med fokus på småkryp. Det gör vi bland annat genom att gå på småkrypsjakt under våra utevistelser, läser fakta om olika kryp, tittar på filmer, undersöker närmare på kryp, skapar med olika material, sjunger, ramsar och använder tecken som stöd.  

 

Projekt småkryp 

Myran

Just nu har vi fokus på myror. Vi letar myror och ska följa myrorna nu under hösten för att se om vi fortsatt hittar myror i skogen eller om de försvinner och varför. Hur lever myror? I ett hål i marken eller i en myrstack! Vi har samlat ihop barr för att skapa en myrstack tillsammans. Vi tittar på faktafilmer om myror och hur de lever och använder oss av IKT för väcka nyfikenhet för myran. 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18