👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 6B

Skapad 2020-10-20 10:26 i Ättekullaskolan Helsingborg
Utifrån "koll på matematik 6"
Grundskola 6 Matematik
Matematik hjälper och gör det lättare för oss att förstå hur saker och ting omkring oss fungerar, hur vi kan tjäna pengar, hur vi kan göra av med pengar, hur vi kan balansera och sköta vår ekonomi, hur man kan spela, hur vi kan räkna ut saker på enklaste sättet.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll (se kopplingar)

 • Taluppfattning och tals användning
 • Algebra
 • Geometri
 • Sannolikhet och statistik
 • Samband och förändring
 • Problemlösning

Arbetsområden under vårterminen.

 1. Talsystem och tal på tallinjen.
 2. Ekvationer, mönster och programmering
 3. Volym, textuppgifter, bråk och procent
 4. Koll på matematiken
 5. Begrepp och metoder

Mål

Att du utvecklat din:

 • studieteknik: visar ansvar för ditt lärande, strukturerar ditt arbete, följer instruktioner...
 • din förmåga i problemlösning: välja fungerande metod, visa/förklara hur du tänkt
 • din förmåga att använda matematiska begrepp och metoder: uttrycka dig med matematiska begrepp i rätt sammanhang, använda/redogöra för olika metoder
 • din förmåga att kommunicera och resonera: följa/föra argument, samtal, redovisningar...med hjälp av matematikens uttrycksformer (tala, skriva, rita figurer, diagram, göra beräkningar....)

Du bör kunna:

Talsystem och tal på tallinjen.

 • potenser
 • vårt talsystem med basen 10
 • det binära talsystemet
 • historiska talsystem
 • tal på tallinjen

Ekvationer, mönster och programmering

 • ekvationer och uttryck
 • att beskriva och uttrycka talföljder och geometriska mönster
 • att skapa och använda kod
 • att skapa och följa stegvisa instruktioner vid programmering

Volym, textuppgifter, bråk och procent

 • att beräkna volym på rätblock
 • att enhetsomvandla volym
 • att lösa och redovisa textuppgifter
 • att räkna ut del av antal i bråkform och i procentform
 • att räkna ut helhet och andel

Undervisning/arbetsformer

Arbetsgång (allmän) för de olika områdena

Gemensam genomgång av hela området, med t.ex. målen

Gemensamma eller individuella genomgångar av olika strategier/metoder

Färdighetsträning (enskilt, par, grupper) av strategier/metoder

Färdighetsträning, (teoretiskt och praktiskt, i par eller mindre grupper) av de olika förmågorna (ord/begrepp, spel/kommunicera, problemlösning)

Träna mer eller fördjupning

Prov 

 

Läxor: Färdighetsträning, begrepp och "innötning" (typ multiplikationstabeller).  

 

Uppgifter för  bedömning

 • Skriftliga  ( prov och nationella prov). 
 • Muntliga samtal, resonemang vid valda tillfällen.
 • Praktiska uppgifter vid valda tillfällen.

 

Bedömningen sker av förmågorna i:

 • Problemlösning (lösa matematiska problem).
 • Resonemang (resonera kring de matematiska uppgifterna).
 • Begrepp (använda de matematiska orden/begreppen).
 • Metoder (välja och använda metoder och strategier för att lösa matematiska problem).
 • Redovisning (bilder, skriftliga och muntliga uträkningar som går att följa).
 • Samtal och argument (beskriva hur de tänkt, alternativa vägar-möjligheter, rimlighet...).

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6 Kunskapskrav

På väg
Underlag saknas just nu eller har du ännu inte uppvisat kunskaper för betyget E.
E
C
A
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redovisning, samtal och argument
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.