👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsmedelskemi åk 8 2020

Skapad 2020-10-20 10:31 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Pedagogisk planering Livsmedelskemi årskurs 8
Grundskola 8 Kemi
Under vecka 38-42 kommer vi att läsa Livsmedelskemi.

Innehåll

Syfte 

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Genomföra systematiska undersökningar i kemi
 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Lärandemål 
 • Du ska kunna beskriva och förklara vad kolhydrater är.
 • Du ska kunna beskriva i vilken mat vi kan hitta kolhydrater i.
 • Du ska kunna beskriva och förklara skillnaden mellan enkla och sammansatta sockerater
 • Du ska kunna namnge några enkla och sammansatta sockerarter.
 • Du ska kunna kemiskt beskriva hur ett socker ser ut.
 • Du ska kunna skillnaden mellan snabba och långsamma kolhydrater
 • Du ska kunna beskriva och förklara vad fett är.
 • Du ska kunna beskriva och förklara olika sorters fett (vegetabiliskt och animaliskt) och dess betydelse för hälsan.
 • Du ska kunna beskriva och förklara hur fett är uppbyggt. 
 • Du ska kunna beskriva skillnaden mellan mättade & omättade fetter.
 • Du ska kunna beskriva och förklara vilka livsmedel som innehåller protein.
 • Du ska kunna beskriva och förklara proteiners uppbyggnad. 
 • Du ska kunna beskriva och förklara vad proteiner används till.
 • Du ska kunna beskriva och förklara vad vitaminer och mineraler är. 
 • Du ska kunna beskriva och förklara varför vitaminer och mineraler är så viktiga för kroppen. 
 • Du ska kunna beskriva och förklara fotosyntes och cellandning

 

Undervisning/bedömning

 • Lärarledda genomgångar, grupp- och helklassdiskussioner
 • Texter från läroboken och studi 
 • Begreppslistor samt instuderingsfrågor.
 • Laborationer
 • Laborativt och teoretiskt prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi Kunskapskrav åk 7-9

Insats krävs
E
C
A
Utförande
Eleven kan ännu inte genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och/eller bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
 • Ke  A 9
I undersökningarna använder eleven ännu inte utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Slutsats
Eleven kan ännu inte jämföra resultaten med frågeställningarna och dra enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och kan ännu inte visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Eleven kan ännu inte föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten genom att visa på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.