👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa - Söderskolan åk 2

Skapad 2020-10-20 10:49 i Söderskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Under läsåret kommer vi i åk 2 att arbeta med våra motoriska grundformer, enklare lekar och danser till musik, olika redskaps- och bollövningar. Vi kommer också arbeta med begreppet hälsa, säkerhet och hänsynstagande i samspel med andra. Vi tränar på att samarbeta med varandra, och att lyssna och ta instruktioner.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll - konkretiserade mål

 • Du deltar i övningarna och utför rörelserna som de ska göras efter din egen förmåga.
 • Du deltar i alla aktiviteter.
 • Du får möjlighet att utveckla din kunskap om varför det är viktigt att röra på dig och att må bra.
 • Du ska kunna lyssna på instruktioner och följa de regler som gäller under lektionen.
 • Du ska kunna visa hänsyn och samarbeta med andra.

 

Förmågor som ska utvecklas

Analysförmåga- eleven ska kunna praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

 • Få kunskap om varför det är bra att röra på sig.

Kommunikativ förmåga- eleven ska kunna kommunicera i tal och kroppsspråk.

 • Öva på att samarbeta med varandra.
 • Lära dig ord och begrepp för att kunna samtala i olika aktiviteter.

Förmåga att hantera information- eleven ska kunna hantera information för att ta till sig den kunskap som behövs för att  kunna utföra en övning.

 • Utföra ett moment efter de instruktioner och regler som ges.

Begreppslig förmåga- eleven ska kunna röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

 • Vi kommer att arbeta med de motoriska grundformerna, som till exempel hoppa, springa och klättra.
 • Genomföra enkla bollövningar.
 • Genomföra enkla lekar och danser

 

Förmågor som ska bedömas

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Vara delaktig i de olika aktiviteter vi utför.
 • Din förmåga att använda de motoriska grundformerna, och anpassa dina rörelser till aktiviteten.
 • Ge en enkel beskrivning av vad kroppen behöver för att må bra.
 • Att du kan visa hänsyn och samarbeta med andra.
 • Du kan ta instruktioner och följa de regler som gäller.

 

Upplägg

Hösttermin

Utomhus:

 • Friluftsliv och utevistelse
 • Hänsynstagande och säkerhet i andra miljöer
 • Allemansrätten
 • Enkla lekar och regler
 • Gruppdynamik
 • Grovmotorik

Inomhus:

 • Vi övar på samlingar för studiero och bättre förståelse över uppgifterna
 • Lär oss ta instruktioner
 • Vi för korta samtal om idrott och hälsa och dess effekter på kropp och knopp
 • Nya redskap introduceras
 • Grovmotorik
 • Dans och takt till musik

Vårtermin

Inomhus:

 • Fortsatt fokus på redskap
 • Bollekar (kasta, fånga, studsa, rumsuppfattning, öga-hand-koordination, samarbete, taktik och problemlösning)
 • Lite fler och svårare regler att ta hänsyn till
 • Kommunikation och samarbete för problemlösning

Utomhus:

 • Fortsätta med bollekar utomhus
 • Eleverna kommer orientera sig i andra miljöer och anpassa sig till nya förhållanden
 • Friidrott