Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget projekt - Frusen tid

Skapad 2020-10-20 10:56 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Du ska arbeta med att..... Inom det här arbetsområdet får du möjlighet att själv utveckla en idé inom Bilden. Din idé ska alltså bygga på ett eller flera praktiska material som är nya eller gamla för dig. Du måste fullfölja ditt uppdrag men du har möjlighet att rådgöra med kamrater och/eller din lärare under processens gång och utveckla din idé i ny eller annan riktning än din ursprungsidé. Du ska arbeta igenom skapande processen från planering och praktiskt projektarbete till reflektion. Projektet avslutas med att du presenterar ditt arbete för gruppen på ett sätt som du tycker lämpar sig bäst för att ditt projekt.
Grundskola 7 – 9 Bild
Inom det här projektet får du möjlighet att själv utveckla en idé inom Bilden. Fokus ligger på eget skapande och du får fritt utlopp för din kreativitet.

Innehåll

Titeln på ditt verk är Frusen tid och ska tolkas i ditt projekt på valfritt sätt. Din idé ska alltså bygga på ett eller flera praktiska material som är nya eller gamla för dig. Du måste fullfölja ditt uppdrag men du har möjlighet att rådgöra med kamrater och/eller din lärare under processens gång. Du ska arbeta igenom skapande processen från planering och praktiskt projektarbete till reflektion.

Projektet avslutas med att du presenterar ditt arbete för gruppen på ett sätt som du tycker lämpar sig bäst för att ditt projekt.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
    Bl
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
    Bl
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
    Bl

Matriser

Bl
Bild Eget projekt

Bild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Bildbudskap
Du har svårt att få fram bildens budskap enligt syftet och behöver utveckla denna förmåga mer för att nå kunskapskraven.
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker.Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker.Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker.Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt.
material och teknik
Du visar ovana att hantera material, tekniker och prövar sällan nya sätt att arbeta med färg, form. Du behöver arbeta mer undersökande för att nå kunskapskraven.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt. Du prövar på ett ganska bra sätt hur de kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt. Du prövar på ett bra sätt hur de kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och mycket bra sätt med många idéer. Du prövar på ett mycket bra sätt hur de kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck i dina bilder.
bildkomposition
Du har svårt att sätta ihop former, färger till en berättande bildkompositioner och behöver träna mer för att nå kunskapskraven.
Du kan sätta ihop former, färger och bildkompositioner på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop former, färger och bildkompositioner på ett bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop former, färger och bildkompositioner på ett mycket bra sätt i dina bilder.
Idéutveckling
Du har svårt för att utveckla egna idéer om uppgiftens utförande och behöver träna mer för att nå kunskapskraven.
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspireras till skapande.
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspireras till skapande.
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspireras till skapande.
Arbeta självständigt
Du behöver mycket hjälp, inspiration och råd men kommer ändå inte igång. Du är sällan aktiv i gemensamt skapande eller vid diskussioner och behöver ta ett större eget ansvar för din arbetsinsats för att nå kunskapskraven.
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Presentation
Du har svårt att presentera dina bilder enligt uppgiftens syfte så att budskapet framgår. Du behöver utveckla denna förmåga mer för att nå kunskapskraven.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
Reflektion av arbetsprocess
Du har svårt att beskriva din arbetsprocess och hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra i ditt bildarbete. Du behöver utveckla förmågan för att nå kunskapskraven.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt i ditt bildarbete.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt i ditt bildarbete.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt i ditt bildarbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: