👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering v.35-43

Skapad 2020-10-20 12:18 i Östra skolan Hudiksvall
Grundskola F Religionskunskap
Grovplanering i religion ÅK 8, v.36-43

Innehåll

Grovplanering i religion ÅK 8, v.36-43

 

Vi kommer att jobba med de Asiatiska religioner - hinduism, buddhism, sikhism shinto, konfucianism och zoroastrism.

Vi kommer att gå igenom de mest utmärkande dragen inom hinduism och buddhism samt andra religioner i Kina och Japan.

Ni kommer att studera:

- religionernas uppkomst, grundare och utbredning

- religioners centrala tankegångar

- skrifter, gudar, meningen med livet,hur livet skall levas, människans roll

- hur samhälle och individ påverkas av religionen

Undervisningens innehåll:

Du kommer att läsa texter, se på filmer och diskutera kring de olika religionerna samt arbeta med enskilda uppgifter.

Bedömning:

Du visar dina kunskaper genom diskussioner och aktiviteter på lektionstid samt genom en avslutande uppgift där du ska göra din egen religion/ alt, hemtenta.Syfte:  Kopplingar till läroplanen

 

 •  Re Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

 •  Re Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

 •  Re Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Kunskapskrav

 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. Källa: Skolverket

Veckoplanering och arbetssätt:

 

 • Att leva utan gud-sekularisering/ Nya sätt att tro Arbetssätt: Genomgång, diskussion och spaning. Vecka 36

 

 • Hinduism- grunderna och centrala tankegångar Arbetssätt: Genomgång och frågor Vecka 37-38

 

 • Buddism -grunderna och centrala tankegångar Arbetssätt: Genomgång, dokumentär, jobba med instuderingsfrågor Vecka 39-40

 

 •  Sikhism, shinto, konfucianism och zoroastrism Arbetssätt: Genomgång samt redovisning  Vecka 41-42

 

 • Examinationsuppgift på de österländska religionerna  Arbetssätt: Skapa din egen religion/ hemtenta Vecka 43Området kommer att bedömas utifrån följande:

Kunskapskrav för betyget E 

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. 

Kunskapskrav för betyget C 

Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Kunskapskrav för betyget A 

Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

 

 

Lycka till! Helena