Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2020-10-20 12:46 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 5 Fysik
Energiprincipen : Energi kan aldrig förstöras eller skapas på nytt, den kan bara omvandlas.

Innehåll

 

Mål: Kunna svara på

 • Hur kan energin omvandlas, men aldrig försvinna? 

 • Olika energiformer

 • Kunna ge exempel på förnybara energi och icke förnybar energi

 • Energikällor 
 •  
 • Vad är växthuseffekten?

 

Arbetsområden:

 • Olika former av energi
 • Energiflöden
 • Energikällor
 • Växthuseffekten

 

Arbetssätt:                                                    

 • Faktafilm
 • Faktatexter
 • Grupparbete                                                                         

 

Viktiga ord och begrepp:

värmeenergi                   energi

strålningsenergi              

elektrisk energi               energikälla

lägesenergi                    förnybar energi

hållbar utveckling           icke förnybar energi

kemisk energi                 fossila bränslen

energiprincipen               växthuseffekten

                  

                                  

Bedömning:

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven och vad jag sett av:

 • Delaktighet på lektionerna
 • Diskussioner
 • Grupparbetet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Energi

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Energi
Ge exempel på vad energi behövs till
Jag kan inte ge exempel på vad energi behövs till.
Jag kan ge exempel på vad energi behövs till.
Jag kan förklara och ge flera exempel på vad energi behövs till.
Energiprincipen
Jag kan inte redogöra energiprincipen.
Jag kan kort förklara energiprincipen.
Jag kan förklara utförligt vad som menas med energiprincipen.
Energiformer
Jag kan inte ge exempel på några energiformer.
Jag kan ge exempel på någon energiform och hur de omvandlas.
Jag kan ge flera exempel på energiformer och hur de omvandlas.
Energikällor
Jag kan inte ge några exempel på energikällor.
Jag kan ge exempel på någon energikälla.
Jag kan förklara och ge flera exempel på energikällor.
Förnybar och icke förnybar
Jag kan inte ge exempel på förnybar eller icke förnybar energi.
Jag kan ge exempel på förnybar och icke förnybar energi.
Jag kan förklara och ge flera exempel på förnybar och icke förnybar energi.
Växthuseffekten
Jag vet inte vad som menas med växthuseffekten.
Jag kan kort förklara vad som menas med växthuseffekten.
Jag kan förklara utförligt vad som menas med växthuseffekten.
Hållbar energianvändning
Jag kan inte ge exempel på hållbar energianvändning.
Jag kan ge några exempel på hållbar energianvändning.
Jag kan ge flera exempel på hållbar energianvändning.
Diskussioner och resonemang
Jag svarar bara om jag blir tillfrågad.
Jag deltar lite i diskussioner och för enkla resonemang.
Jag deltar aktivt och vill gärna uttrycka min åsikt i diskussioner. Jag resonerar och delar med mig av mina tankar och funderingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: