Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem är DU, vem är JAG, vem är DE?

Skapad 2020-10-20 12:53 i Haverdals byskola Halmstad
Religion är ett spännande och viktigt ämne. Det handlar om vad människor tror och tänker om gud, livet och döden. Religion är en viktig del av många människors liv och personlighet. Genom att lära oss om religion lär vi oss att förstå både oss själva och andra.
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap
Under temat kommer vi att diskutera vad begreppet religion innebär. Du kommer att få kunskaper om religionerna Judendom, Kristendom, Islam, Buddhism och Hinduism. Klassen kommer att få arbeta med vad som kännetecknar varje religion, likheter och skillnader mellan de olika religionerna samt få förståelse för vad det kan innebära att vara troende inom respektive religion.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att (Du ska lära dig):

Undervisning

Vi kommer att läsa, skriva, resonera och titta på filmer om de olika religionerna. Avslutningsvis kommer du få skapa din egna religion med hjälp av en stödmall.   

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

 1. Redogöra för religionernas heliga platser och rum, ritualer och levnadsvillkor.

 2. Föra enkla resonemang  om likheter och skillnader mellan

judendom, kristendom, islam, buddhism och hinduism ( Venndiagram).

3. Förklara de ämnesspecifika begrepp vi arbetar med under temat.

4. Förklara och redogöra för hur livet kan vara för en troende.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: