👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska lösningar, åk 8, 2020/21

Skapad 2020-10-20 13:29 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 8 Teknik
Varför rasade World Trade Center? Hur bygger man en hållbar bro? Hur formar man material för olika tekniska lösningar? Och hur dokumenterar man arbete med tekniska konstruktioner? Allt detta får du lära dig om i teknik.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

I teknik i åttan får du lära dig teknisk ritning och prova på att göra digitala skisser och modeller. Vi diskuterar olika lösningar i byggkonstruktioner och ni planerar, bygger och utvärderar egna konstruktioner (bl.a. ett papperstorn och en glasspinnebro). Vi diskuterar också olika material, deras egenskaper och användning samt utveckling av nya material samt design.

På webbplatsen Mina studier hittar du en mer detaljerad planering av teknikveckorna samt provdatum och deadlines. Du visar dina kunskaper genom praktiskt arbete, genom dina ritningar och dokumentation av brobygget och i ett skriftligt prov som handlar om byggteknik och material/design.

Matriser

Tk
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp
Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer. Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
1. Att undersöka och beskriva tekniska lösningar
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god an­vändning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Att få förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp.
Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
2. Förståelse av materialens egenskaper och användning
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Att utveckla sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet. Att utveckla en förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp.
Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarade ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions­ och teknikutvecklingsarbete.
5. Dokumentation av arbetet
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Att utveckla kunskaper om teknikens historiska utveckling för att få en bättre förståelse för dagens teknisks företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkar samhället.
(Betydelsen av egenskaper, till exempel drag­ och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar)* Centralt innehåll i parentesen står redan med längre upp* Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material. *Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprovning.
6. Förståelse av teknikutveckling
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Att få möjlighet att utveckla förståelse för att tekniks verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör bland annans ekonomi och hållbar utveckling.
Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning. Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling
7. Förståelse av teknikvalens effekter
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.