👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, proportionalitet, koordinatsystem E, C, A-nivå

Skapad 2020-10-20 13:31 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 6 Matematik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk, proportionalitet, koordinatsystem E, C, A-nivå

Når delar av målet
Når målet
1. E Omvandlar från blandad form till bråkform.
Jag omvandlar från blandad form till bråkform. Ex. 2 1/2 = 5/2
2. C Adderar, subtraherar tal med lika och olika nämnare.
Jag beräknar tal såsom: 2 2/5 + 1 3/5 6 - 4 1/6 + 5/6 2 2/5 - 1 3/5 + 3 1/2 Jag anger svaret i blandad form.
3. A Storleksordnar bråktal med olika nämnare
Jag storleksordnar följande tal: 7/12, 5/6, 3/4, 3/8 och 2/3.
4. E Räknar addition och subtraktion med liknämniga bråk
Jag räknar följande tal: 2 1/3 + 1 2/3 samt 3 3/4 - 1 1/4.
5. E Förlänger bråktal till annan nämnare
3/4 ska ha 8 i nämnaren. 2/9 ska ha 36 i nämnaren. Vilket bråktal i bråkform är det?
6. C Förkortar bråk och skriver i blandad form
Jag skriver 16/6, 18/5 och 50/40 i blandad form efter att jag har förkortat det.
7. E Ser enkla samband utifrån en graf.
Jag läser av en graf i ett enkelt koordinatsystem. Här ser jag hur långt en person körde under en viss tid.
8. E Läser av och tolkar enkla data från en tabell.
1 kg frukt kostar 40 kr. Hur mycket kostar 2 kg, 3 kg, 5 kg och 10 kg.
8. C Läser av och tolkar data från en tabell.
8 kg frukt kostar 28 kr. Vad kostar 1 kg, 3 kg, 6 kg och 10 kg?
9. C Löser problem och skriver uttryck.
En kanna innehåller 1 3/4 liter saft. Du dricker ur 1 1/2 liter. Hur mycket saft är kvar i kannan?
10. C Löser problem och skriver uttryck.
I ett kylskåp står två kannor saft. Den första kannan innehåller 2/3 liter och den andra 1/4 liter. Hur mycket saft finns det sammanlagt i kannorna?
11. C Räknar tal i bråkform med olika nämnare.
Jag adderar och subtraherar tal med olika nämnare. Ex 8/9 - 1/3