Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och den Gustavianska tiden

Skapad 2020-10-20 13:31 i Kungsklippeskolan Huddinge
Grundskola 6 Historia
Frihetstiden och Gustavianska tiden i Sveriges historia. Efter Karl XII:s död 1718 var Sveriges stormaktstid slut och svenskarna ville bli fria från enväldiga kungar. Under frihetstiden styrdes landet mer av rådet och riksdagen (som var uppdelade i hattar och mössor) och tryckfrihet och vetenskap blev viktigt. Ute i Europa pågick Upplysningen. När Gustav III tar över makten 1772 tar den Gustavianska tiden vid och kungen blir återigen blir enväldig. Vi kommer att ta reda på vilka förändringar som påverkade samhället under 1700 - och 1800-talet och vilka spår som finns kvar i dagens samhälle.

Innehåll

Metod och arbetssätt:
Läromedel - Koll på Frihetstiden, Upptäck historia, Historierummet (radio).
Lärarledda genomgångar och diskussioner. 
Skriftliga uppgifter (Svara på frågor till texter).
Egen presentation och redovisning

Bedömning:
Lektionsaktiviteter
Egen presentation/redovisning
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: