👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröseskolan klass Eld träningsprogram 20-21

Skapad 2020-10-20 13:31 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola F – 9 Motorik Verklighetsuppfattning
Elevernas motoriska förmåga tränas efter ett förutbestämt träningsprogram.

Innehåll

Syfte:

Syftet med lektionen sträcka ut är att eleverna ska träna/stärka sin kropp och sin motoriska förmåga samt att öva på kroppsdelarna.

Centralt innehåll:

Se nedan

Lektionsupplägg:

Eleven arbetar med att träna sin kropp med hjälp av personal efter ett bestämt träningsprogram som finns vid schemastationen. Benämn den/de kroppsdelar eleven arbetar med.

Uppmuntra och beröm eleven när eleven utför övningarna.

Bedömning:

Målet är uppfyllt när du:
- genomför träningsprogrammet 
- visar igenkännande för kroppsdelar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  7-9
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9