👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion

Skapad 2020-10-20 13:40 i Tanneforsskolan Linköping
Pedagogisk planering för NTA- Rörelse och konstruktion under 2016.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Hur konstruerar man ett fordon och hur kan olika fordon röra sig? Vilka krafter kan påverka? Hur kommer det sig att det är lättare att halka på is än på grus?

Innehåll

 

Mål för arbetsområdet 

 • Att kunna berätta något om Isaac Newton
 • Att kunna förklara rörelse och hur den påverkas av olika krafter

 • Begrepp: energi, friktion, luftmotstånd, last, rörelse, elastisk

Arbetssätt:

 • Göra ritningar
 • Bygga efter ritningar
 • Samtala
 • Göra förutsägelser och testa
 • Sen filmer och läsa faktatexter

 

 

Bedömning 

 • Göra ritningar
 • Besvara frågor
 • Visa med en modell att du förstått att olika krafter påverkar
 • Kunna förklara begreppen i resonemang/samtal.

 

 •  Lgr11Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 •  Lgr11Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk

Matriser

Fy Tk
Kraft, rörelse och konstruktion: Fysik och teknik

Fysik:

Just nu är du här:
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
----->
Dokumentation
Både fysik och teknik
Du behöver utveckla ditt sätt att förklara vad du har kommit fram till och du behöver dokumentera tydligare
Du gör en enkel dokumentation där du använder ett vardagligt språk när du förklarar hur du kommit fram till olika slutsatser i din undersökning. Ibland är dina förklaringar ej helt korrekta.
Du gör en välutvecklad dokumentation där du till stor del använder naturvetenskapliga begrepp och förklarar tydligt hur du kommit fram till olika slutsatser i din undersökning.
Du gör en fullständig och välutvecklad dokumentation där du använder naturvetenskapliga begrepp och förklarar tydligt hur du kommit fram till olika slutsatser i din undersökning.
Begrepp
Du behöver lära dig fler begrepp som handlar om krafter
Du använder ett vardagligt språk när du förklarar vilka krafter som t.ex. påverkar fordonet och vilka energiomvandlingar som sker och ibland blir inte dina förklaringar fullständiga eller helt korrekta.
Du använder till stor del ett naturvetenskapligt språk när du förklarar vilka krafter som t.ex. påverkar fordonet eller när du beskriver vilka energiomvandlingar som sker. Dina förklaringar är inte helt fullständiga och korrekta.
Du använder ett naturvetenskapligt språk när du förklarar vilka krafter som t.ex. påverkar fordonet eller när du beskriver vilka energiomvandlingar som sker. Dina förklaringar är fullständiga och korrekta.

Teknik

Just nu är du här:
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
----->
Arbetsprocess
Under de olika uppdragen får du möjlighet att visa hur självständig du är i din arbetsprocess.
Du behöver mycket hjälp i ditt arbete.
Du behöver mycket hjälp och handledning under arbetets gång men kan ibland ta egna beslut som för arbetet framåt.
Du arbetar självständigt och leder med lite handledning ditt arbete framåt.
Du arbetar självständigt och leder själv ditt arbete framåt.
Konstruktion
Du behöver hjälp att bygga
Du bygger ett fordon som delvis uppnår kraven.
Du bygger ett fordon som nästan uppfyller alla kraven.
Du bygger ett fordon som uppfyller alla kraven.
Arbetsprocess
Under uppdragen får du möjlighet att visa hur du systematiskt prövar och omprövar ditt fordons konstruktion för att uppnå kraven.
Du behöver gruppens stöd för att komma vidare
Du testar dig fram när du bygger ditt fordon utan någon tydlig plan men du kan med handledning förklara hur du tänkt.
Du är systematisk när du prövar och omprövar dina idéer under ditt arbete och du kan med viss handledning redogöra för dina tankar i text eller muntligt.
Du är systematisk när du prövar och omprövar dina idéer under ditt arbete och du kan noga redogöra för dina tankar i text eller muntligt.

Samarbete -

Räknas inte in i kunskapsbedömningen av ämnena fysik och teknik
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
----->
Arbete tillsammans
Du behöver träna på att arbeta tillsammans med andra.
Du arbetar i grupp, men det är lätt att du tappar fokus. Du behöver träna mer på att samarbeta med dina klasskamrater
Du arbetar tillsammans med gruppen på ett bra sätt. Du visar att du kan samarbeta.
Du arbetar tillsammans med din grupp på ett bra sätt. Du är del i att gruppen kommer framåt och du är del av att se till att alla får göra något.